TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Termenii și Condiții Generale prezente constituie un acord legal între dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului www.seedblink.com („Platforma”) și SEEDBLINK CROWD S.A., o societate înregistrată și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/722/2020, CIF RO42141358, cu sediul la adresa Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, Clădirea A, camerele 601, 602 si 603, etaj 6, București, Sector 2, România, ca furnizor de servicii de finanțare participativă prin intermediul Platformei. În cadrul Termenilor și Condițiilor Generale prezente, ne vom referi la dumneavoastră ca „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” și ne vom referi la SeedBlink Crowd S.A. ca „noi”, „nostru” sau „SeedBlink”.

Aplicare

Termenii și Condițiile Generale stabilesc cadrul general de utilizare al Platformei de către dumneavoastră în calitate de Investitor (astfel cum este definit mai jos) sau Deținător de Proiect (astfel cum este definit mai jos) sau utilizator al Platformei care nu se înregistrează ca Deținător al Proiectului sau Investitor. Investitorii, Deținătorii Proiectului, precum și orice alți utilizatori ai Platformei sunt denumiți în mod colectiv „Membri Seedblink” și individual „Membru SeedBlink”. Termenii si Condițiile Generale vi se aplică imediat ce utilizați pentru prima dată Platforma și considerăm că ați acceptat să îi respectați de la prima utilizare. Acceptul dumneavoastră privind Termenii si Condițiile Generale reprezintă un acord legal obligatoriu între dumneavoastră și SeedBlink. Dacă nu doriți să continuați să fiți legal responsabili prin Termenii și Condițiile Generale prezente, vă rugăm să încetați să utilizați Platforma în acest moment.

SeedBlink nu este o instituție financiară, o bancă de investiții, un consilier financiar sau o entitate reglementată și, de asemenea, SeedBlink nu oferă nici servicii financiare sau de investiții. Scopul Platformei este acela de a facilita temporar desfășurarea unor runde de finanțare participativă („Strângerea de fonduri”) de către societăți care caută finanțare pe Platforma („Deținătorii proiectului”) și conectarea acestora cu investitorii („Investitori”) interesați să investească în proiect.

SeedBlink nu intră în niciun moment în posesia fondurilor și nu oferă servicii de plată.

Termenii și Condițiile Generale reglementează doar relația dintre un Membru Seedblink și SeedBlink.

Conexiuni cu alte acorduri și/sau contracte

Pe lângă Termenii și condițiile generale, dumneavoastră și noi putem încheia si alte contracte. De exemplu, dacă acționați ca deținătorul proiectului, puteți încheia un contract de licență și prestări servicii („Contractul de licență și prestări servicii”) cu noi și dacă reușiți să strângeți fonduri prin intermediul Platformei, dumneavoastră și societatea cu scop special (SPV) (astfel cum este definit mai jos) puteți, de asemenea, să încheiați un contract de subscriere și acționariat. Dacă acționați ca investitor, puteți încheia un acord de facilitare a investițiilor de fiecare dată când faceți o investiție prin intermediul Platformei („Acordul de facilitare a investițiilor”). Prin folosirea Platformei, se consideră că ați acceptat Termenii și condițiile generale. Politica noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile publicată pe pagina www.seedblink.com prezintă detaliile modului în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în urma utilizării Platformei. Acestea și alte acorduri pe care le puteți încheia și notificările care vă sunt furnizate periodic în legătură cu utilizarea Platformei de către dumneavoastră, sunt denumite „Documente aferente Platformei” și sunt destinate a fi în concordanță între ele și trebuie citite și interpretate împreună, dar în cazul în care apare un conflict, clauzele oricărui acord și/sau contract la care ați aderat ulterior acestor Termeni și condiții generale vor prevala asupra acestora, în timp ce Termenii și Condițiile Generale SeedBlink vor prevala asupra clauzelor oricărui acord și/sau contract la care ați aderat sau cu privire la care ați fost notificați că vi s-au furnizat înaintea acestora.

Aderarea. Pentru a deveni Membru al SeedBlink, dumneavoastră trebuie: (a) să aveți vârsta minima de 18 ani (în cazul membrilor individuali) sau (b) să fiți o persoană juridică sau altă formă de persoană juridică înregistrată (în cazul unui membru corporativ). Prin semnarea Termenilor și condițiilor generale, dumneavoastră declarați că îndepliniți criteriile de membru individual sau membru corporativ și că nu vă supuneți legilor niciunui teritoriu care ar face ilegală participarea dumneavoastră pe Platforma.

Mai mult, garantați că sunteți reprezentantul legal al unui deținător de proiect sau a unui investitor (dacă este o persoană juridică) sau ați fost autorizat de deținătorul proiectului sau de investitorul pe care îl reprezentați pentru a comercializa și a realiza strângerea de fonduri folosind serviciile și aveți dreptul de a semna Termenii și Condițiile Generale și alte documente aferente Platformei în numele deținătorului proiectului sau al investitorului.

Încetarea eligibilității. Trebuie să ne informați cât mai curând posibil dacă încetați să fiți eligibil. In urma informării sau dacă descoperim în alt mod că nu mai sunteți eligibil pentru calitatea de membru, apartenența dumneavoastră la SeedBlink va fi suspendată. Dacă ulterior veți deveni eligibil din nou pentru calitatea de membru și ne informați despre acest lucru, calitatea dumneavoastră de Membru SeedBlink poate fi restabilită la discreția noastră.

Doar o singură calitate de Membru. Puteți deveni Membru al SeedBlink o singură dată. Nu aveți dreptul să vă creați mai mult de un cont de Membru, utilizând diferite adrese de e-mail sau alte informații de identificare. Dacă încercați să faceți acest lucru, calitatea de Membru poate fi retrasă.

Doar Membrii SeedBlink pot utiliza serviciile furnizate de Platformă. SeedBlink își rezervă dreptul de a refuza serviciile sale oricărui Membru SeedBlink existent sau potențial, printre altele, din următoarele motive:

- dacă Membrul SeedBlink a comis o fraudă sau o infracțiune sau nu este în măsură să respecte pe deplin Termenii și condițiile generale;

- Membrul SeedBlink a acționat într-un mod care pune în pericol reputația SeedBlink;

- Membrul SeedBlink a furnizat informații false către SeedBlink;

- Membrul SeedBlink este suspectat că ar fi comis o infracțiune de spălare de bani sau de orice altă activitate infracțională sau comportament etic discutabil;

- Membrul SeedBlink nu furnizează către SeedBlink toate informațiile necesare pentru cunoașterea clientului („KYC”) și/sau informațiile pentru combaterea spălării banilor („AML”) dacă SeedBlink consideră că acestea sunt necesare sau devin necesare prin legile aplicabile.

- Membrul SeedBlink incalca Termenii și Condițiile Generale, Contractul de licență și prestări servicii, sau Acordul de facilitare a investitiilor.

SeedBlink își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale în orice moment. Utilizarea continuă a Platformei și a serviciilor conexe înseamnă că acceptați necondiționat toate modificările aduse Termenilor și condițiilor generale în acest moment. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Generale sau cu orice modificări ale acestora, atunci este interzisă utilizarea Platformei și a serviciilor aferente de către dumneavoastră.

Admiteți că ați luat la cunoștință de fapul că SeedBlink poate să desfășoare anumite activități pentru cunoașterea clientului și/sau verificări pentru combaterea spălării banilor, inclusiv colectarea anumitor date cu caracter personal de la dumneavoastră, ceea ce va fi realizat, printre altele, în momentul înregistrării contului de utilizator la SeedBlink și înainte de orice finanțare a deținătorul proiectului. La cererea societății SeedBlink, veți furniza acesteia toate informațiile și documentele pe care SeedBlink, la discreția sa, le consideră necesare sau adecvate pentru a efectua verificări pentru cunoașterea clientului și/sau verificări pentru combaterea spălării banilor.

Relația noastră cu dumneavoastră

Membru SeedBlink. După acceptarea Termenilor și condițiilor generale, veți deveni și veți rămâne Membru SeedBlink până la încetarea sau suspendarea calității de Membru. Obligațiile noastre față de Membrii SeedBlink sunt cele prevăzute în Termenii și Condițiile Generale și în alte documente aferente Platformei.

Nu oferim servicii de consultanță. Nu oferim servicii de consultanță sau recomandări cu privire la niciun aspect al tranzacțiilor facilitate prin intermediul Platformei, în afară de sfaturi privind utilizarea Platformei din punct de vedere tehnic. Acest lucru înseamnă, printre altele, că nu vă putem oferi consultanță privind investițiile, consultanță legală, fiscală sau de altă natură în legătură cu calitatea de membru sau în legătură cu investițiile pe care le faceți prin intermediul Platformei. Cele prevăzute pe Platforma sau în orice comunicări pe care vi le trimitem nu sunt destinate a constitui consultanță sau recomandări. Dacă aveți nevoie sau doriți să beneficiați de servicii de consultanță, trebuie să apelați la un consultant financiar, juridic, fiscal sau la un profesionist adecvat.

Locația activităților. În executarea celor prevăzute de Termenii și condițiile generale, conveniți că toate activitățile referitoare la dumneavoastră se desfășoară în România, indiferent de locul în care vă aflați din punct de vedere fizic în momentul în care utilizați Platforma sau interacționați cu noi. Acest lucru înseamnă că sunteți de acord cu faptul că activitățile noastre se supun numai legilor din România, iar nu legilor niciunei alte țări în care vă puteți afla din punct de vedere fizic la un moment dat și, prin urmare, că orice despăgubire pe care o doriți de la noi trebuie solicitată în conformitate cu legile din România. Cu toate acestea, conveniți să respectați toate legile și reglementările relevante care se pot aplica pentru utilizarea Platformei de către dumneavoastră în orice zonă în care vă puteți afla. Sunteți de acord că nu veți formula nicio pretenție în niciun caz cu privire la faptul că activitățile noastre se desfășoară în România și nu se supun legilor din nicio altă țară decât celor din România.

Platforma

Rolul. Interacțiunile și comunicările dumneavoastră cu noi vor avea loc aproape în întregime prin intermediul Platformei. Există anumite excepții în care putem interacționa și comunica cu dumneavoastră direct prin e-mail, telefon sau personal, dar, înțelegeți că în general, nu veți putea comunica cu noi prin alte mijloace decât prin intermediul Platformei. Dacă nu vă simțiți confortabil să folosiți Platforma pentru aceste interacțiuni, nu trebuie să deveniți Membru SeedBlink.

Accesul. Accesul la Platformă se realizează folosind un jeton de autentificare. Jetonul de autentificare poate fi alcătuit din nume de utilizator și parolă, configurate de dumneavoastră sau un jeton de autentificare furnizat de o Platformă externă pe care aveți un cont. Calitatea dumneavoastră de Membru SeedBlink este personală și nu este transferabilă. Atât timp cât se utilizează jeton de autentificare corect, vom presupune că sunteți persoana care desfășoară activitate pe Platforma. Este posibil să aveți unul sau mai multe jetoane de autentificare și este posibil să vă solicităm sau nu jetoane suplimentare de autentificare pentru a vă permite să efectuați acțiuni specifice pe Platforma. Nu puteți permite niciunei alte persoane sau niciunui dispozitiv să vă utilizeze jetoanele de autentificare (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, partajarea sau divulgarea accidentală a jetoanelor dumneavoastră de autentificare). În cazul în care faceți acest lucru, veți fi pe deplin responsabil pentru toate acțiunile întreprinse pe Platformă de către persoana sau dispozitivul căreia/căruia i-ați permis accesul și de către orice altă persoană sau alt dispozitiv la care acea persoană sau acel dispozitiv a permis accesul și nu vom fi responsabili pentru pierderile, daunele sau costurile care rezultă în sarcina dumneavoastră ca urmare a permiterii accesului la jetoanele de autentificare. Trebuie să rețineți că putem opri sau suspenda accesul dumneavoastră la Platformă dacă încetați să mai fiți eligibili pentru utilizarea Platformei sau dacă nu respectați oricare dintre obligațiile dumneavoastră stipulate în documentele aferente Platformei.

Securitatea. Jetoanele dumneavoastră de autentificare sunt metodele folosite de noi pentru a vă identifica și astfel trebuie să le păstrați în siguranță în orice moment. Trebuie să ne anunțați imediat dacă aflați sau bănuiți că este posibil să fi fost încălcată securitatea numelui de utilizator sau a parolei, a contului sau conturilor pe care le utilizați pentru a vă conecta la Platforma. Dacă primim o astfel de notificare de la dumneavoastră sau determinăm că securitatea jetoanelor dumneavoastră de autentificare ar fi fost încălcată, nu veți mai putea accesa Platforma până când nu sunt luate măsuri pentru a vă verifica identitatea.

Profilul. Într-o anumită etapă după ce vă conectați pe Platformă, vi se va cere să completați un profil. Informațiile pe care le furnizați în profilul dumneavoastră ne ajută să vă identificăm în scopul comunicării cu dumneavoastră, să ne îndeplinim obligațiile de raportare pe care le avem față de autoritățile de reglementare sau guvernamentale, precum și să efectuăm orice verificare pentru combaterea spălării banilor sau alte verificări pe care le executăm în legătură cu dumneavoastră. În măsura în care alegeți să vă faceți profilul „public” în anumite scopuri, aceasta va fi și baza în funcție de care vă vor identifica alți Membri SeedBlink. Trebuie să completați profilul cu informații reale și trebuie să actualizați la zi informațiile aferente profilului dumneavoastră.

Conținutul. Sunteți singurul responsabil pentru orice conținut pe care îl publicați pe Platformă, inclusiv profilul dumneavoastră, informații despre o afacere pentru care căutați capital, informații publicate în legătură cu un proces post-investițional și orice alte informații pe care le publicați. Nu puteți publica, transmite sau partaja pe Platformă informații pe care nu le dețineți sau nu aveți permisiunea de a le afișa sau publica. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Membrii SeedBlink și pe noi împotriva oricăror pierderi, daune sau costuri care rezultă din orice conținut pe care îl publicați pe Platformă sau în legătură cu orice astfel de conținut.

Interacțiunile cu alți Membri SeedBlink. Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dumneavoastră cu alți Membri SeedBlink. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice publicați în cazul în care considerăm conținutul abuziv, controversat, de tip spam sau nepotrivit.

Proprietatea intelectuală

Platforma poate include în orice moment texte, grafică, sigle, pictograme, imagini, clipuri audio, clipuri video și compilări de date, iar împreună cu aspectul paginii Platformei, codul și software-ul de bază, denumim toate acestea „conținut”.

Întregul conținut reprezintă proprietatea SeedBlink, a afiliațiilor noștri sau a terților cu care avem relații de afaceri, iar acest lucru înseamnă că este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, de legile de proprietate intelectuală relevante și alte legi relevante. Nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în niciun alt mod materialele de pe Platformă, cu excepția cazului în care este stipulat altfel pe Platformă sau cu excepția cazului în care SeedBlink și-a acordat permisiunea expresă și în scris. Pentru evitarea neclarităților, extragerea de date sau eliminarea materialelor de pe Platformă fără permisiunea expresă și scrisă a SeedBlink nu este permisă.

Linkuri către alte pagini web

Platforma poate conține linkuri către alte pagini web. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, se va înțelege că celelalte pagini web nu se află sub controlul SeedBlink sau al afiliaților noștri. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul acestor pagini web și nici răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din utilizarea acestora.

În plus, chiar dacă includem un link către o altă pagină de pe Platformă, aceasta nu înseamnă că suntem de acord cu conținutul acelei pagini web sau că vă recomandăm în vreun fel să o utilizați.

Declinarea responsabilității

Cu excepția promisiunilor specifice pe care le facem în celelalte documente aferente Platformei și la care sunteți parte, trebuie să știți că:

Nu declarăm și un garantăm (expres sau implicit) că Platforma va îndeplini cerințele dumneavoastră, că va fi de calitate satisfăcătoare, că va fi potrivită pentru un anumit scop, că va fi compatibilă cu toate sistemele sau că va fi sigură.

Nu garantăm niciun rezultat specific în urma utilizării Platformei.

Nicio parte a acestei Platforme nu este destinată pentru a oferi consultanță, iar conținutul acestei Platforme nu trebuie să stea la baza luării deciziilor sau adoptarea unei măsuri de niciun fel.

Platforma este furnizată „ca atare” și „în funcție de disponibilitate” și nu oferim nicio garanție că va fi lipsită de defecte și/sau erori.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru întreruperea sau indisponibilitatea Platformei care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, defecțiuni ale echipamentului ISP, defecțiuni ale echipamentului gazdă, defecțiuni ale rețelei de comunicații, întreruperi de curent, evenimente naturale, acte de război sau restricții legale și cenzură.

În măsura în care acest lucru este permis de lege, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau deteriorare directă sau indirectă, previzibilă sau de o altă formă, inclusiv pentru daune indirecte, speciale sau care rezultă din utilizarea Platformei sau a informațiilor de pe aceasta, iar dumneavoastră utilizați Platforma și conținutul acesteia pe propriul dumneavoastră risc.

Comisioane

Comisioanele pe care le percepem deținătorilor de proiecte. Comisioanele percepute de noi în legătură cu deținătorii de proiect sunt stabilite în contractul de licență și prestări servicii relevant.

Comisioanele pe care le percepem investitorilor. Comisioanele percepute de noi în legătură cu investiția investitorilor privitoare la deținătorul proiectului sunt stabilite în acordul relevant de facilitare a investițiilor.

Dispoziții aplicabile numai investitorilor

Structura investițiilor

Dacă deveniți un investitor pe Platformă, veți avea ocazia să investiți în proiectele disponibile periodic pe Platformă. Aceste investiții constau în părți sociale/acțiuni ale deținătorilor proiectului, care sunt deținute indirect printr-o societate cu scop special („SPV”), înființată cu scopul unic de a permite investitorilor, Membrilor Platformei să participe la strângerea de fonduri și să investească indirect în deținătorul proiectului prin intermediul SPV. Societatea cu scop special va consolida investițiile de finanțare participativă privitoare la deținătorul proiectului și nu va efectua alte operațiuni sau nu va avea alte obiective. Investitorii care folosesc Platforma vor deveni acționari/asociați ai societății cu scop special, în timp ce aceasta va deveni acționar/asociat al deținătorului proiectului.

Condițiile structurii investiționale sunt stabilite în acordul relevant de facilitare a investițiilor.

Procesul de investiții

Campania de strângere de fonduri. După conectarea la Platformă veți putea vizualiza afacerile disponibile pentru investiții. Inițial, veți vizualiza informații pe scurt despre societățile care caută în prezent capital pe Platformă și ne referim la aceste informații drept „rezumatul campaniei”. Puteți face click pe orice rezumat al campaniei pentru a vizualiza informații suplimentare despre afacere, pe care le denumim „campanie detaliată” (un rezumat al campaniei și o campanie detaliată împreună reprezintă „fișa cheie a investițiilor” sau „KIIS”). Fișa cheie a investițiilor nu include forumul de discuții sau secțiunile de documente sau niciun fel de fluxuri de știri de pe Platformă sau documentele puse la dispoziție prin respectivele secțiuni de către deținătorul proiectului sau puse la dispoziția investitorului. Toate informațiile afișate pe Platformă în legătură cu campania de strângere de fonduri sunt furnizate de deținătorul proiectului și SeedBlink nu își asumă răspunderea cu privire la acuratețea informațiilor respective.

Revizuire și aprobare. SeedBlink nu a verificat independent și nu este responsabilă pentru informațiile din fișa cheie a investițiilor. Strângerea de fonduri, fișa cheie a investițiilor sau orice alte documente legate de participarea investitorului la strângerea de fonduri nu au fost nici verificate, nici aprobate de nicio autoritate din România sau Europa.

Fără recomandare. Publicarea pe Platforma unei campanii de strângere de fonduri nu înseamnă că vă recomandăm să investiți în afacere, că afacerea va avea succes sau că ne asumăm responsabilitatea sau că vom fi responsabili în vreun fel dacă afacerea nu are succes. Decizia de investiție cu privire la orice investiție prin intermediul Platformei vă aparține în totalitate.

Confidențialitatea campaniei de strângere de fonduri. Campaniile de strângere de fonduri sunt prezentate pe Platformă pentru ca dumneavoastră să puteți lua decizii de investiții și nu pentru alt scop. Nu există obligația legală de a păstra confidențialitatea informațiilor legate de campaniile de strângere de fonduri, însă informațiile prezentate nu pot fi utilizate în niciun fel pentru a concura sau a împiedica succesul activității relevante și, în cazul în care nu respectați această clauză, putem acționa împotriva dumneavoastră cu privire la orice daune pe care le-ați provocat reputației noastre, afacerii noastre sau în orice alt mod.

Selectarea investițiilor. După examinarea unei campanii de strângere de fonduri, puteți alege să faceți o investiție în afacere făcând clic pe butonul corespunzător, unde vi se va cere să indicați cât de mult doriți să investiți. Ulterior, vi se va prezenta un acord de facilitare în ceea ce privește investiția, pregătit pe baza șablonului disponibil pe Platformă. Acesta este adaptat campaniei de strângere de fonduri. În calitate de investitor potențial, beneficiați de o perioadă de reflecție de 4 (patru) zile calendaristice înainte de încheierea acordului de facilitare a investițiilor, timp în care puteți revoca intenția de a participa la strângerea de fonduri fără penalități și fără obligația de a furniza o justificare. Revocarea poate fi comunicată SeedBlink de către dumneavoastră în aceeași modalitate prin care puteți să faceți o ofertă pentru a investi sau a vă exprima interesul pentru o strângere de fonduri.

Semnarea și angajamentul. După ce ați decis să investiți într-o afacere, ultimul pas pentru a face investiția este să semnați acordul de facilitare a investițiilor prin mijloacele furnizate pe Platformă sau prin alte mijloace, conform instrucțiunilor SeedBlink. Clauzele acordul de facilitare a investițiilor vor guverna relația dintre dumneavoastră și noi în legătură cu implementarea investiției în deținătorul proiectului.

Finalizarea investiției. Pentru orice societate care caută capital prin intermediul Platformei, acordul relevant de facilitare a investițiilor va stabili procesul și circumstanțele în care va fi finalizată sau nu strângerea de fonduri, precum și consecințele unei astfel de finalizări sau nefinalizări.

Avertizări asupra riscului

Dumneavoastră înțelegeți și vă asumați pe deplin riscurile asociate investițiilor în deținătorii proiectelor, unele dintre acestea fiind rezumate mai jos, cu titlu neexhaustiv, doar pentru facilitarea utilizării de către dumneavoastră.

Investițiile în proiecte de finanțare participativă implică riscuri, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de garanția de depozit stabilită în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor sau dispozițiile conexe din legislația română. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de schemele de compensare pentru investitori stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori sau dispozițiile conexe din legislația română.

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu fie rentabilă.

Participarea la strângerea de fonduri nu reprezintă un produs pentru economisire și SeedBlink vă recomandă să nu investiți mai mult de 10% din venitul dumneavoastră net în proiectele de finanțare participativă.

Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Și chiar dacă le veți putea vinde, este posibil să suferiți pierderi.

Ca urmare a naturii societăților private, pot exista informații limitate - financiare, operaționale sau de altă natură - cu privire la deținătorul proiectului. Există riscul: (i) să existe fapte sau circumstanțe referitoare la deținătorul proiectului pe care să nu le cunoașteți și (ii) ca informațiile disponibile publicului și informațiile disponibile pe Platformă cu privire la deținătorul proiectului să se dovedească a fi inexacte și, ca urmare, este posibil să suferiți o pierdere parțială sau completă a investiției.

SeedBlink nu verifică în mod independent informațiile privind start-up-urile și nu recomandă niciun start-up pentru investiții directe sau indirecte. Deși SeedBlink evaluează potențialele start-up-uri pentru a determina care dintre acestea sunt disponibile pentru investiții potențiale pentru Membrii SeedBlink, această evaluare nu constituie o aprobare sau o recomandare pentru a investi într-un start-up și nu stabilește o relație consultativă între SeedBlink și dumneavoastră SeedBlink nu s-a angajat să facă vreo verificare cu privire la deținătorul proiectului și nu răspunde pentru executarea sau neexecutarea trecută, prezentă sau viitoare. În special, SeedBlink nu a verificat în mod independent și nu este responsabilă pentru informațiile din documentele deținătorului de proiect.

Trebuie să discutați cu consultanții dumneavoastră juridici, fiscali, de investiții și financiari în ceea ce privește caracterul adecvat, dezirabil și oportunitatea participării la strângerea de fonduri. SeedBlink nu oferă servicii de consultanță cu privire la fondul investiției dumneavoastră și nici alte tipuri de servicii de consultanță.

Investițiile în start-up-uri implică riscuri semnificative și sunt adecvate numai pentru investitorii capabili să evalueze și să suporte aceste riscuri, care au o nevoie limitată de lichiditate pentru investițiile lor și care își pot permite potențialele pierderi totale ale investiției. Investițiile în start-up-uri nu au o rată de succes deosebit de mare. În schimbul investiției dumneavoastră, puteți primi în final numerar, acțiuni/părți sociale sau o combinație de numerar și acțiuni/părți sociale sau absolut nimic. Dacă primiți acțiuni/părți sociale, este posibil ca acțiunile să nu fie tranzacționate public și să nu aibă o valoare semnificativă.

SeedBlink nu garantează performanța viitoare sau rezultatele financiare ale deținătorului de proiect. De asemenea, rentabilitatea investiției va depinde de succesul lichidității acțiunilor/părților sociale ale deținătorului de proiect și, astfel, valoarea finală a oricărei investiții depinde de factori care nu se află sub controlul dumneavoastră. În general, nu vor exista distribuiri, dacă acestea pot exista, până la un eveniment de lichiditate, care poate să nu se întâmple timp de mai mulți ani. Prin urmare, trebuie să suportați riscul economic al unei investiții pe o perioadă nedeterminată de timp.

Investiția dumneavoastră în deținătorul proiectului prin intermediul societății cu scop special este supusă diluării. Acest lucru înseamnă că, dacă afacerea va strânge capital suplimentar la o dată ulterioară, va emite noi acțiuni/părți sociale noilor investitori, iar procentul pe care îl dețineți din deținătorul proiectului indirect va scădea. Aceste acțiuni/părți sociale noi pot avea, de asemenea, anumite drepturi preferențiale asupra dividendelor, veniturilor din vânzare și a altor chestiuni, iar exercitarea acestor drepturi poate fi în dezavantajul dumneavoastră. Investiția dumneavoastră poate fi, de asemenea, supusă diluării ca urmare a acordării de opțiuni (sau drepturi similare de a achiziționa acțiuni/părți sociale) angajaților, furnizorilor de servicii sau anumitor alte părți.

De două ori pe an și ori de câte ori va fi necesar veți primi informații limitate despre deținătorul proiectului (este posibil ca aceste informații să nu includă situații financiare auditate cu privire la SPV și deținătorul proiectului). Nu veți primi informații de actualitate despre valoarea sau evaluarea deținătorului proiectului și înțelegeți și conveniți că orice astfel de informații de evaluare vor fi în orice caz limitate ca exactitate și utilizare.

Dacă aveți nevoie de lichiditate în investiții, nu ar trebui să participați la strângerile de fonduri. Acțiunile/părțile sociale emise de deținătorul proiectului vor fi supuse restricțiilor și procedurilor legale și contractuale de transfer (inclusiv în baza abonamentului relevant și a acordului acționarilor/asociaților sau a altor aranjamente contractuale viitoare). Capacitatea dumneavoastră de a transfera acțiunile/părțile sociale în societatea cu scop special este, de asemenea, supusă restricțiilor și procedurilor legale și de reglementare. Ar trebui să discutați aceste aspecte cu consultanții legali. Este posibil să nu puteți transfera acțiunile/părțile sociale deținute de dumneavoastră în societatea cu scop special la momentul respectiv sau la prețul la care doriți să efectuați transferul. De obicei, trebuie să vă așteptați să dețineți acțiunile/părțile sociale în societatea cu scop special până când are loc un eveniment de lichidare la nivelul deținătorului proiectului.

Dobândiți drepturi de acționar/asociat doar la nivelul societății cu scop special, întrucât aceste drepturi sunt stabilite de legislația română și de statutul acesteia. Nu veți avea puteri de vot la nivelul deținătorului de proiect. În plus, societatea cu scop special nu va obține, în mod obișnuit, drepturi de reprezentare în consiliul de administrație sau nu va deține controlul asupra conducerii deținătorului de proiect.

Strângerea de fonduri, fișa cheie a investițiilor sau orice alte documente legate de participarea dumneavoastră la strângerea de fonduri nu au fost verificate sau aprobate de nicio autoritate română sau europeană.

Gradul de adecvare a educației și cunoștințelor dumneavoastră nu a fost evaluat în mod special înainte de a beneficia de accesul la strângerea de fonduri. Făcând această investiție, indiferent de testele de cunoștințe pentru acces sau de simulare a capacității de a suporta pierderi care ar putea fi disponibile pe Platforma, vă asumați întregul risc pentru realizarea investiției, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.

Procesul post-investițional (investitorii)

Informații și drepturi. După ce ați încheiat un acord de facilitare a investițiilor cu privire la o investiție, investiția va fi listată în secțiunea „Portofoliu” a Platformei și veți putea vizualiza informații despre alte investiții care cu privire la respectiva societate prin intermediul Platformei. Dacă investiția este finalizată, aceasta va continua să fie listată în secțiunea „Portofoliu”, iar prin această secțiune veți putea accesa informații și exercita anumite alte drepturi, toate prevăzute în acordul de facilitare a investițiilor și în acordurile de servicii relevante încheiate între SeedBlink și societatea relevantă cu scop special.

Transferuri. Nu am creat o piață pentru a cumpăra și vinde acțiuni/părți sociale în care dumneavoastră ați investit, iar atunci când faceți o investiție trebuie să fiți conștient că este posibil să nu vă puteți vinde acțiunile/părțile sociale. Deși permitem investitorilor să interacționeze direct unul cu celălalt pentru a-și face public interesul lor de a cumpăra și vinde acțiunile/părțile sociale în societățile cu scop special, panoul cu anunțuri nu va reuni interesul în a vinde și a cumpăra folosind protocoalele SeedBlink sau procedurile interne de funcționare într-un mod care să rezulte într-un contract. Panoul cu anunțuri nu reprezintă un sistem de combinare internă care să execute comenzile clienților în mod multilateral. SeedBlink nu operează un sistem de tranzacționare, iar această activitate de cumpărare și vânzare este la alegerea și pe responsabilitatea dumneavoastră.

Informații despre cont și investiții

Puteți vizualiza oricând soldurile și istoricul tranzacțiilor în secțiunea „Cont de investiții” a Platformei și puteți vizualiza oricând toate investițiile dumneavoastră actuale în secțiunea „Portofoliu” a Platformei. Acestea sunt singurele modalități prin care veți putea obține informații de la noi despre tranzacțiile și investițiile dumneavoastră și nu intenționăm să vă trimitem niciun fel de declarații periodice.

Impozitarea

Investițiile dumneavoastră pot fi impozitate. Tratamentul fiscal depinde de circumstanțele individuale și poate fi modificat în viitor. De exemplu, este posibil să plătiți impozite pentru câștigurile pe care le obțineți din investițiile dumneavoastră. Plata impozitelor este în întregime responsabilitatea dumneavoastră conform prevederilor legii române, iar noi nu vom deduce sau reține niciun fel de impozite pentru dumneavoastră și nu vă vom furniza declarații sau informații cu privire la situația dumneavoastră privitoare la impozitare sau răspunderea fiscală. Dacă aveți întrebări cu privire la chestiuni fiscale, trebuie să apelați la un consultant autorizat.

Dispoziții aplicabile exclusiv deținătorilor de proiecte

Eligibilitate. Doar noi stabilim dacă o societate este eligibilă să folosească Platforma noastră, în calitate de Membru Seedblink, și putem stabili dacă o societate nu poate utiliza Platforma noastră ca Membru Seedblink, invocând un anumit motiv sau nefurnizând niciun motiv. Nu suntem obligați să vă comunicăm motivul pentru o astfel de decizie.

Procesul campaniei de strângere de fonduri

Crearea unei campanii de strângere de fonduri. Pentru a căuta capital pentru o societate cu ajutorul Platformei, va trebui să urmați procesul prevăzut în secțiunea corespunzătoare a Platformei. Acest proces necesită să furnizați răspunsuri la o serie de întrebări despre afacerea dumneavoastră, împreună cu dovezi care să susțină aceste răspunsuri și, de asemenea, dacă alegeți acest lucru, aceasta vă permite să încărcați anumite fișiere video și alte tipuri de fișiere. Veți putea, de asemenea, să stabiliți valoarea capitalului pentru afacere și ce procent din capitalul propriu oferiți în schimbul capitalului respectiv. Campania de strângere de fonduri va rămâne activă pentru o anumită perioadă de timp, astfel cum este stabilit în contractul de licență și prestări servicii.

Deținătorul proiectului și echipa. Atunci când creați o campanie de strângere de fonduri pentru un deținător de proiect, veți fi principala persoană de contact cu privire la campania de strângere de fonduri, veți fi semnatarul contractului de licență și prestări servicii și vi se va solicita să divulgați anumite informații despre dumneavoastră ca parte a procesul campaniei de strângere de fonduri.

Contractul de licență și prestări servicii. După ce ați finalizat pașii descriși în instrumentele Platformei, trebuie să încheiați un contract de licență și prestări servicii, care stabilește obligațiile deținătorului de proiect cu privire la campania de strângere de fonduri, inclusiv cu privire la redactarea fișei cheie a investițiilor.

Procesul de investiții. După începerea campaniei de strângere de fonduri, investitorii vor putea revizui fișa cheie a investițiilor și vor putea face o investiție. Drepturile și obligațiile dumneavoastră cu privire la procesul de investiții vor fi cele prevăzute în contractul relevant de licență și prestări servicii. Dacă societatea primește investiția pe care o caută, dumneavoastră și societatea cu scop special veți încheia un contract de subscriere și acționariat.

Rezilierea

SeedBlink poate rezilia oricare sau toate documentele aferente Platformei la care sunteți parte și accesul dumneavoastră la Platformă printr-o notificare simplă pe adresa de e-mail cu efect imediat, fără alte formalități judiciare sau extrajudiciare, dacă nu respectați cele prevăzute în documentele aferente Platformei sau dacă ați acționat într-un mod care arată clar că nu intenționați sau nu puteți respecta dispozițiile oricăruia dintre documentele aferente Platformei.

Mai mult, SeedBlink poate rezilia oricare sau toate documentele aferente Platformei și accesul dumneavoastră la Platformă și poate înceta să furnizeze serviciile aferente Platformei printr-o notificare simplă pe adresa de e-mail cu efect imediat, fără altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă:

- acest lucru este cerut de lege sau de decizia unei autorități (de exemplu, în cazul în care furnizarea de servicii către un Membru SeedBlink este considerată a fi sau devine ilegală sau o activitate autorizată) sau dacă SeedBlink încetează să furnizeze serviciile din orice motive; sau

- SeedBlink se obligă să nu mai ofere servicii utilizatorilor din țara în care Membrul SeedBlink este rezident sau din care Membrul Platformei folosește Platforma; sau

- în opinia acesteia, furnizarea serviciilor de către SeedBlink pentru Membrii Platformei nu mai este viabilă din punct de vedere comercial.

Comunicări și informații

Orice notificare a dumneavoastră către noi cu privire la Termenii și condițiile generale, cu privire la calitatea dumneavoastră de Membru SeedBlink sau la activitățile dumneavoastră pe Platforma vor fi transmise prin e-mail la notices@seedblink.com, cu excepția cazului în care Termenii și Condițiile Generale sau un alt document aferent Platformei pe care îl utilizați stabilește mijloace alternative de notificare.

SeedBlink poate furniza Membrilor săi notificări prin e-mail, poștă sau anunțuri publicate pe Platformă.

Informații despre Platformă. În plus față de informațiile prezentate în fiecare campanie de strângere de fonduri, Platforma poate conține informații generale despre afacerile pentru investiții sau de exploatare sau despre alte aspecte care credem că pot fi relevante sau care vă interesează. Denumim acestea drept „informații suplimentare”. Nicio informație suplimentară, inclusiv informațiile despre randamentele istorice, nu poate fi considerată o garanție sau o indicație a vreunui rezultat anume, iar informațiile suplimentare nu constituie o formă de consultanță, recomandare sau aprobare din partea noastră. Nu vă putem asigura că informațiile suplimentare sunt complete, exacte, actualizate sau fără erori și nu suntem responsabili de pierderi, daune sau costuri, dacă acestea nu sunt astfel. În măsura în care orice informații suplimentare reprezintă linkuri către alte pagini web sau date de contact ale unei terțe părți, nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru disponibilitatea sau acuratețea acestor site-uri, detaliile de contact sau faptele acestor terți.

Comunicări despre activitatea Platformei. Periodic vă putem trimite e-mailuri cu informații despre activitatea de pe Platformă, inclusiv cu privire la noi campanii de strângere de fonduri și progresul celor existente. Orice e-mailuri pe care vi le trimitem despre activitatea pe Platforma nu constituie sfaturi sau recomandări de investiții. De asemenea, vă putem trimite periodic e-mailuri cu privire la calitatea dumneavoastră de Membru, la campaniile de strângere de fonduri sau investiții, afacerea noastră, Termenii și Condițiile Generale sau alte aspecte care credem că sunt relevante în mod rezonabil pentru dumneavoastră. Vom face tot posibilul să ne asigurăm că aceste e-mailuri sunt relativ rare, dar vă putem trimite astfel de e-mailuri la discreția noastră.

Reclamații

Dacă doriți să înaintați o reclamație cu privire la orice aspect al Platformei, trebuie să ne-o aduceți la cunoștință imediat, trimițând un e-mail, cu mențiunea „reclamație” la rubrica subiectului, de pe adresa de e-mail cu care sunteți înregistrat ca Membru SeedBlink la adresa: complaints@seedblink.com. Vom trimite un răspuns inițial la e-mailul dumneavoastră în cel mult 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, iar acest răspuns va indica fie că reclamația a fost soluționată, fie că investigăm problema în continuare. Dacă investigăm problema în continuare, vă vom oferi un răspuns final în cel mult opt săptămâni de la primirea e-mailului dumneavoastră. Este posibil să fie necesar să vă adresăm întrebări pentru a înțelege detaliile reclamației dumneavoastră, iar orice întrebări pe care vi le punem, precum și orice răspuns pe care îl vom oferi, vor fi trimise prin e-mail la adresa cu care sunteți înregistrat ca Membru SeedBlink.

Conflicte de interese

Facem tot posibilul să ne asigurăm că interesele noastre nu intră în conflict cu ale dumneavoastră Cu toate acestea, ca furnizor de Platformă nu suntem reprezentantul sau mandatarul dumneavoastră, iar uneori interesele noastre pot intra în conflict cu ale dumneavoastră.

Răspunderea

Răspunderea dumneavoastră față de noi. Veți fi răspunzător față de noi pentru orice pierdere sau daună suferită de noi ca urmare a oricărei încălcări a Termenilor și condițiilor generale sau a oricărui alt acord și/sau contract pe care îl încheiați cu noi sau pentru orice utilizare a Platformei care este frauduloasă sau care reprezintă o conduită necorespunzătoare.

Răspunderea noastră față de dumneavoastră. Sub rezerva altor limitări și excluderi prevăzute în alte documente aferente Platformei, SeedBlink vă va despăgubi pentru orice daune cauzate de orice încălcare voită de către SeedBlink a Termenilor și condițiilor generale. SeedBlink nu va fi răspunzătoare pentru pierderile suferite de dumneavoastră în cazul în care aceasta și-a îndeplinit îndatoririle și funcțiile, astfel cum sunt stabilite în Termenii și Condițiile Generale și în documentele aferente Platformei. Nu vom fi răspunzători în legătură cu nicio eroare sau inexactitate cu privire la datele introduse de dumneavoastră sau de un alt Membru SeedBlink sau de orice prezentare greșită sau conduită necorespunzătoare sau de orice altă faptă a altui Membru SeedBlink. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere indirectă, pe cale de consecință, specială sau punitivă, pentru daune, costuri sau cheltuieli, pierderi sau daune neprevăzute, pierderea profitului, pierderea afacerii, pierderea sau irosirea timpului de administrare sau a timpului altor angajați, pierderea reputației, epuizarea fondului comercial sau pierderea, deteriorarea sau corupția datelor. Conveniți că orice acțiune în justiție împotriva noastră este permisă numai în mod individual și că nu veți iniția sau participa la nicio acțiune pretinsă sau reală sau acțiuni colective împotriva noastră.

Dispoziții valabile și după încetarea contractului

În cazul în care oricare sau toate documentele aferente Platformei sunt reziliate, indiferent de motivul rezilierii, toate drepturile, obligațiile și răspunderile legale care s-au acumulat de-a lungul timpului atunci când documentele aferente Platformei au fost în vigoare sau care sunt stipulate să continue pe termen nelimitat, nu sunt afectate de această reziliere, cu excepția cazului în care se prevede altfel în documentele aferente Platformei.

Forța majoră

Nu se consideră că o parte încalcă dispozițiile Termenilor și condițiilor generale, iar aceasta nu este răspunzătoare și nu are niciun fel de responsabilitate pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a neexecutării totale sau parțiale, a eșecului, a întreruperii sau întârzierii în ceea ce privește executarea îndatoririlor și obligațiilor părții respective ca urmare a cazurilor fortuite, incendiilor, măsurilor guvernelor, statelor, organismelor guvernamentale, supranaționale sau a autorităților de reglementare, războaielor, rebeliunilor civile, terorismului, nefuncționarea oricărui sistem computerizat, întreruperilor de alimentare, litigiilor de muncă indiferent de natură sau oricăror altor motive (indiferent dacă este sau nu asemănător cu oricare dintre cele de mai sus), care nu se află sub controlul părții în cauză.

Cesiune

Un Membru SeedBlink nu își poate cesiona drepturile și/sau obligațiile în temeiul Termenilor și condițiilor generale fără acordul prealabil scris al SeedBlink.

SeedBlink își poate cesiona drepturile și/sau obligațiile în temeiul Termenilor și condițiilor generale fără acordul prealabil al Membrului SeedBlink unui furnizor credibil de servicii similare.

Nu se creează o relație de parteneriat sau de reprezentare (de tip mandant – mandatar)

Termenii și Condițiile Generale nu se pot interpreta în sensul creării unei relații de parteneriat sau a unei asocieri în participațiune între dumneavoastră și noi.

Clauza de nerenunțare

Chiar și în cazul în care, fie dumneavoastră, fie noi nu reușim să exercităm un drept sau o cale de atac prevăzut(ă) de Termenii și condițiile generale, nu înseamnă că dumneavoastră sau noi (după caz) am renunțat la acest drept sau la această cale de atac.

Caracterul divizibil

În cazul în care o dispoziție a Termenilor și condițiilor generale este considerată în mod judiciar ca fiind nulă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestora nu vor fi în niciun fel afectate sau prejudiciate.

Legea aplicabilă și litigiile

Termenii și Condițiile Generale și relația dintre dumneavoastră și SeedBlink rezultată ca urmare a acestora vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără a ține cont de conflictele de lege.

Orice litigiu în legătură cu Termenii și Condițiile Generale se supune soluționării de către instanțele competente de la sediul Seedblink.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Declinare a responsabilității

Conținutul acestui site web este furnizat doar în scop informativ și nu constituie o ofertă de cumpărare sau vânzare sau echivalează cu o solicitare de sau stimulare a ofertei de cumpărare sau vânzare, orice valori mobiliare din orice investiție cu care Seedblink este asociat în orice jurisdicție unde o astfel de distribuire sau ofertă nu este permisă oricărei persoane: nu reprezintă consultanță financiară, juridică, contabilă sau fiscală pentru niciun utilizator și nu va fi percepută ca atare.

Acest site web nu are scopul de a oferi sau promova oferta ori vânzarea oricăror valori mobiliare în Statele Unite ale Americii ori unor persoane din SUA („Persoane din SUA”), așa cum este definită în Regulamentul S în temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA din 1933 („Legea privind valorile mobiliare”). Seedblink nu a fost și nu va fi înregistrat în conformitate cu Legea privind societatea de Investiții din 1940 din SUA, astfel cum a fost modificată („Legea privind societățile de investiții”) și, ca atare, deținătorii de valori mobiliare oferite prin intermediul acestui site web nu vor dispune de beneficiile Legii privind societatea de investiții. Pot exista restricții privind vânzarea sau revânzarea unor persoane din SUA și deținerea valorilor mobiliare de către persoane care se află în Statele Unite sau care sunt persoane americane.

Nici Seedblink, niciun membru al grupului său, nu oferă sau furnizează consultanță privind investițiile persoanelor care accesează informații publicate pe acest site web; în consecință, recomandăm ca potențialii investitori să solicite consultanța adecvată unor consilierii lor profesionali înainte de a lua orice decizie privind o investiție.

În special, persoanele interesate să facă orice investiție prin intermediul platformei noastre de finanțare participativă bazată pe titluri de capital ar trebui să se informeze cu privire la:

(a) cerințele legale pentru o astfel de achiziție, în țările de naționalitate, reședință sau domiciliu;

(b) orice cerință de control al schimburilor valutare pe care ar trebui să o îndeplinească cu ocazia achiziționării sau vânzării investițiilor; și

(c) impozitul pe venit și alte consecințe fiscale care ar putea fi relevante pentru achiziția, deținerea sau cedarea oricărei investiții.

Distribuirea informațiilor prezentate pe acest site web în anumite alte jurisdicții poate fi restricționată de lege și, în consecință, persoanele care le accesează sunt obligate să se informeze și să se conformeze oricăror astfel de restricții. Vă recomandăm să accesați acest site web numai dacă v-ați asigurat că țara în care vă aflați nu impune interdicții ori restricții privind distribuirea materialului promoțional prezentat pe acest site. 

Acreditarea investitorilor

Legislația SUA impune investitorilor Seedblink să îndeplinească anumite criterii financiare pentru a fi considerați un investitor acreditat. Prin bifarea acestei căsuțe, confirmați că îndepliniți cel puțin 1 dintre următoarele criterii:

PENTRU PERSOANE FIZICE

• Investitorul are o situație netă individuală (stabilită prin scăderea totalului pasivelor din totalul activelor) sau o situație netă comună cu soțul/soția sau partenerul/partenera Investitorului cu care acesta are o relație, în general, echivalentă cu cea maritală (un „echivalent pentru suma soțului/soției”) (care poate consta în situația netă totală a investitorului și a soțului/soției sau a echivalentului pentru suma soțului/soției; activele nu trebuie să fie deținute în comun pentru a fi incluse în calcul), care depășește 1.000.000 USD; (excluzând reședința principală a Investitorului și datoria aferentă acesteia până la valoarea brută a unei astfel de reședințe, cu excepția cazului în care suma unei astfel de datorii restante în momentul admiterii Investitorului în Parteneriat depășește valoarea respectivei datorii restante cu 60 de zile înainte de respectiva dată, altfel decât ca urmare a achiziționării reședinței primare, suma unui astfel de excedent va fi inclusă ca datorie în stabilirea situației nete a Investitorului).

• Investitorul a avut un venit individual de peste 200.000 USD (sau un venit comun împreună cu soțul/soția sau partenerul/partenera de peste 300.000 USD) în fiecare din ultimii doi ani calendaristici și se așteaptă în mod rezonabil să înregistreze un venit individual de peste 200.000 USD (sau un venit comun împreună cu soțul/soția sau partenerul/partenera care depășește 300.000 USD) în anul calendaristic curent.

• Investitorul deține în stare bună una sau mai multe dintre următoarele certificări profesionale: Licență de reprezentant pentru valori mobiliare (Seria 7), Licență de Reprezentant pentru Plasamente Private (Seria 82) sau Licență de consultant în investiții (Seria 65).

PENTRU ENTITĂȚI JURIDICE

• Investitorul este o corporație, un parteneriat, o societate cu răspundere limitată, un trust din Massachusetts sau o societate fiduciară similară ori o organizație similară descrisă în Secțiunea 501(c)(3) din Codul fiscal al SUA din 1986, cu modificările ulterioare, neformată în scopul specific de a achiziționa interese în Parteneriat care deține active totale de peste 5.000.000 USD.

• Investitorul este o bancă, așa cum este definită în secțiunea 3(a)(2) din Legea privind valorile mobiliare, o asociație de economii și împrumut ori altă instituție definită în secțiunea 3(a)(5)(A) din Legea privind valorile mobiliare care acționează fie în mod individual, fie ca fiduciar (aceasta include un trust pentru care o bancă acționează ca administrator și exercită putere discreționară cu privire la investiții în ceea ce privește decizia trustului de a investi în parteneriat).

• Investitorul este un broker dealer înregistrat în conformitate cu Secțiunea 15 din Legea privind bursa de valori din S.U.A. din 1934, astfel cum a fost modificată („Legea privind bursa de valori”).

• Investitorul este un consultant în investiții înregistrat în conformitate cu Secțiunea 203 din Legea consultanților sau înregistrat în conformitate cu legislația unui stat din S.U.A.

• Investitorul este un consultant în investiții care se bazează pe scutirea de la înregistrarea la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA, în conformitate cu Secțiunea 203(l) sau (m) din Legea consultanților.

• Investitorul este o societate de asigurări, așa cum este definită în Secțiunea 2(a)(13) din Legea privind valorile mobiliare.

• Investitorul este o societate de investiții înregistrată în conformitate cu Legea societății de investiții din S.U.A. din 1940, astfel cum a fost modificată („Legea privind societățile de investiții”) sau o societate de ajutor pentru dezvoltarea întreprinderilor, așa cum este definită în Secțiunea 2(a)(48) din Legea privind societățile de investiții.

• Investitorul este o societate de investiții în întreprinderi mici autorizată de Administrația pentru Întreprinderi Mici din S.U.A. în conformitate cu Secțiunea 301(c) sau (d) din Legea pentru Investiții în Întreprinderi Mici din SUA din 1958, astfel cum a fost modificată.

• Investitorul este o societate de investiții în întreprinderi rurale, așa cum este definită în Secțiunea 384A din Legea consolidată a exploatațiilor și dezvoltării rurale din 1972, astfel cum a fost modificată.

• Investitorul este un plan stabilit și menținut de către un stat, subdiviziunile sale politice ori o agenție sau un organism al unui stat ori al subdiviziunilor sale politice, în beneficiul angajaților, având active totale de peste 5.000.000 USD.

• Investitorul este un plan de beneficii pentru angajați în sensul Legii americane privind securitatea veniturilor după pensionare a angajaților din 1974, astfel cum a fost modificată („ERISA”), (a) pentru care decizia de investiție pentru a dobândi un interes în parteneriat este luată de un fiduciar al regimului, așa cum este definit în secțiunea 3(21) din ERISA, care este fie o bancă, o asociație de economii și împrumut, o societate de asigurări sau un consultant în investiții înregistrat, (b) care are active totale de peste 5.000.000 USD ori (c) care este auto-direcționată, deciziile de investiții fiind luate exclusiv de persoane care sunt investitori acreditați.

• Investitorul este o societate privată de dezvoltare a afacerilor, așa cum este definită în Secțiunea 202(a)(22) din Legea consultanților.

• Investitorul este o entitate în care fiecare deținător de capital propriu este un investitor acreditat. (În scopul selectării acestui răspuns, este permisă verificarea diverselor forme de deținere a capitalului propriu de către persoane fizice. Acele persoane fizice și toți ceilalți deținători de capital propriu ai entității care solicită statutul de investitor acreditat trebuie să fie investitori acreditați).

• Investitorul este o entitate dintr-o categorie care nu este menționată mai sus, care nu a fost înființată în scopul specific de a dobândi interese în Parteneriat și care deține „investiții” (așa cum este definită în Regula 2a51-1(b) în conformitate cu Legea privind societățile de investiții) de peste 5.000.000 USD.

• Investitorul este un „birou familial”, așa cum este definit în Regula 202(a)(11)(G)-1 în temeiul Legii consultanților, (a) cu active în administrare în valoare de peste de 5.000.000 USD, (b) care nu a fost constituit pentru scopul specific de a dobândi interese în parteneriat și (c) a cărui investiție potențială în parteneriat este administrată de o persoană care are cunoștințe și experiență în chestiuni financiare și de afaceri încât un astfel de birou familial este capabil să evalueze meritele și riscurile unui investiții în parteneriat (un astfel de birou familial, un „birou familial calificat”).

și/sau

• Investitorul este un „client familial”, așa cum este definit în Regula 202(a)(11)(G)-1 din Legea consultanților, a cărui investiție potențială în parteneriat este administrată de Biroul său familial calificat.

PENTRU TRUSTURI

• Investitorul este un trust care nu este format în scopul specific de a dobândi interese în Parteneriat cu active totale de peste 5.000.000 USD și administrat de o persoană care are cunoștințe și experiență în chestiuni financiare și de afaceri încât să fie capabilă să evalueze meritele și riscurile investirii în parteneriat.

• Investitorul este un trust revocabil (inclusiv un trust revocabil format în scopul specific de a dobândi un interes în Parteneriat), iar concedentul sau constituitorul unui astfel de trust este un investitor acreditat.