TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
Termenii și Condiții Generale prezente constituie un acord legal între dvs., în calitate de utilizator al site-ului www.seedblink.com („Platforma”) și SeedBlink Crowd S.A., o companie înregistrată și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/722/2020, CIF RO42141358, cu sediul in Str. Ing. George Constantinescu Nr 4B si 2-4, Cladirea A, biroul nr. 605, modulele 47, 48, 49, 50, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, România, ca furnizor de servicii de crowdfunding prin intermediul Platformei. Pe parcursul acestor Termeni și Condiții Generale, ne vom referi la dumneavoastră ca „dvs.” sau „al dvs.” și ne vom referi la SeedBlink Crowd S.A. ca „noi”, „nostru” sau „SeedBlink”.

Aplicare

Acești Termeni și Condiții Generale stabilesc cadrul general de utilizare al platformei de catre dvs in calitate de investitor sau , Deținător de proiect (definit în clauza 1.2 de mai jos) sau utilizator al Platformei care nu se înregistrează ca Deținător al proiectului sau investitor. Investitorii, proprietarii proiectului, precum și orice alți utilizatori ai platformei sunt denumiți în mod colectiv „membri Seedblink” și individual „membru SeedBlink”. Termenii si conditiile vi se aplică . imediat ce utilizați pentru prima dată Platforma și considerăm că ați acceptat să îi respectați de la prima utilizare. Acceptul dvs privind Termenii si Conditiile Generale reprezinta un acord legal obligatoriu între dvs. și SeedBlink. Dacă nu doriți să continuați să fiți legal responsabili prin acești Termeni și Condiții Generale, vă rugăm să încetați să utilizați Platforma acum.

SeedBlink nu este o instituție financiară, o bancă de investiții, un consilier financiar sau o entitate reglementată, și de asemenea SeedBlink nu oferă nici servicii financiare sau de investiții. Scopul Platformei este acela de a facilita temporar desfășurarea unor runde de strângere de fonduri („strângere de fonduri”) de către companii care caută finanțare pe Platforma („Deținătorii proiectului”) și conectarea acestora cu investitorii („Investitori”) interesați să investească în Proiect.

Angajamentele legale cu privire la strângerea de fonduri sunt încheiate direct între Deținătorii Proiectului și Investitori, fără nicio consiliere din partea SeedBlink.

SeedBlink nu intră în niciun moment în posesia fondurilor și nu oferă servicii de plată.

Termenii și condițiile generale reglementează doar relația dintre un membru Seedblink și SeedBlink. Orice acorduri între membrii SeedBlink se vor face direct,a, fără implicarea SeedBlink.

Legături cu alte acorduri

Pe lângă acești Termeni și condiții generale, dvs. și noi putem încheia si alte contracte. De exemplu, dacă acționați ca Proprietarul proiectului, puteți încheia un Contract de licență și prestări servicii („Acord de licență și servicii”) cu noi și dacă reușiți să strângeți fonduri prin intermediul Platformei, dvs. și compania cu scop special (astfel cum este definit în clauza 10.1.1 de mai jos) puteți, de asemenea, să încheiați un acord de subscripție și acționariat. Dacă acționați ca investitor, puteți încheia un acord de facilitare a investițiilor de fiecare dată când faceți o investiție prin intermediul Platformei („Acordul de facilitare a investițiilor”). Prin folosirea Platformei, se consideră că ați acceptat Termenii și condițiile generale. Politica noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile postată pe pagina www.seedblink.com prezintă detaliile modului în care datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate de noi în urma utilizării platformei. Acestea și alte acorduri pe care le puteți încheia și notificările care vă sunt furnizate periodic în legătură cu utilizarea platformei de către dvs., sunt denumite „Documente referitoare la platformă”, sunt destinate să fie în concordanță între ele și trebuie citite și interpretate împreună, dar în cazul în care apare un conflict, termenii oricărui acord la care ați aderat ulterior acestor Termeni și Condiții Generale vor prevala asupra acestora, în timp ce Termeni și Condiții Generale SeedBlink vor prevala asupra termenilor oricărui acord la care ați aderat sau ați fost notificați că vi s-au furnizat înaintea acestora.

Aderarea. Pentru a adera ca membru al SeedBlink, trebuie: (a) să aveți vârsta minima de 18 ani (in cazul membrilor individuali), sau (b) să fiți o persoană juridică sau altă formă de entitate juridică înregistrată (in cazul unui membru corporativ). În executarea acestor Termeni și Condiții Generale, dvs. declarați că îndepliniți criteriile și că nu sunteți supus legilor unui teritoriu care ar face ilegală participarea dvs. la Platforma.

Mai mult, garantați că sunteți reprezentantul legal al unui Deținător de Proiect sau a unui Investitor (dacă este o persoană juridică) sau ați fost autorizat de Deținătorul Proiectului sau de Investitorul pe care îl reprezentați pentru a comercializa și a executa strângerea de fonduri folosind serviciile și aveti dreptul de a ratifica Termenii și Condițiile Generale și alte documente ale platformei în numele Deținătorului Proiectului sau al Investitorului.

Încetarea eligibilității. Trebuie să ne informați cât mai curând posibil, dacă încetați să fiți eligibil. In urma informarii sau dacă descoperim în alt mod că nu mai sunteți eligibil ca membru, apartenența dvs. la SeedBlink va fi suspendată. Dacă ulterior veți deveni eligibil să fiți din nou membru și ne informați despre acest lucru, calitatea dvs. de membru SeedBlink poate fi restabilită la discreția noastră.

Calitate de membru. Puteți deveni membru al SeedBlink o singură dată. Nu puteți încerca să creați mai mulți membri, utilizând diferite adrese de e-mail sau alte informații de identificare. Dacă încercați să faceți acest lucru, calitatea de membru poate fi retrasă.

Doar membrii SeedBlink pot utiliza serviciile furnizate de Platforma. SeedBlink își rezervă dreptul de a refuza serviciile sale oricărui membru SeedBlink actual sau potențial, fără a se limita, din următoarele motive:

  • dacă membru SeedBlink a comis o fraudă sau o infracțiune sau nu este în măsură să respecte pe deplin Termenii și Condițiile Generale;
  • membru SeedBlink a acționat într-un mod care pune în pericol reputația SeedBlink;
  • membru SeedBlink a furnizat informații false către SeedBlink;
  • membru SeedBlink este suspectat de spălare de bani sau de orice altă activitate infracțională sau comportament etic discutabil;
  • membru SeedBlink 8nu furnizează către SeedBlink toate informațiile necesare pentru cunoașterea clientului ("KYC") și / sau informațiile pentru combaterea spălării banilor ("AML") dacă SeedBlink consideră că acestea sunt necesare sau devin necesare prin legile aplicabile.

SeedBlink își rezervă dreptul de a efectua modificări la acești Termeni și Condiții Generale în orice moment. Utilizarea continuă a Platformei și a serviciilor conexe înseamnă că acceptați necondiționat toate modificările aduse Termenilor și Condițiilor Generale în acest moment. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile Generale sau cu orice modificări ale acestora, atunci este interzisă utilizarea Platformei și a serviciilor aferente de către dvs.

Admiteți că ați luat la cunoștință că SeedBlink poate să efectueze anumite activități pentru cunoașterea clientului și / sau verificări pentru combaterea spălarii banilor, inclusiv colectarea anumitor date cu caracter personal de la dvs., ceea ce va fi realizat, inter alia, în momentul înregistrării contului de utilizator la SeedBlink și înainte de orice finanțare a Deținătorul Proiectului. La cererea companiei SeedBlink, veți furniza acesteia toate informațiile și documentele pe care SeedBlink, la discreția sa, le consideră necesare sau adecvate pentru a efectua verificări pentru cunoașterea clientului și / sau verificări pentru combaterea spălarii banilor.

Relația noastră cu dumneavoastră

Membru SeedBlink. După acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, veți deveni și veți rămâne Membru SeedBlink până la încetarea sau suspendarea calității de membru. Obligațiile noastre față de membrii SeedBlink sunt cele prevăzute în acești Termeni și Condiții Generale și în alte documente ale platformei.

Non-consiliere. Nu oferim consiliere sau recomandări cu privire la orice aspect al tranzacțiilor facilitate prin intermediul Platformei, în afară de sfaturi privind utilizarea tehnică a Platformei. Acest lucru înseamnă, printre altele, că nu vă putem oferi consultanță asupra investițiilor, consultanță legală, fiscală sau de altă natură în legătură cu calitatea de membru sau în legătură cu investițiile pe care le faceți prin intermediul Platformei. Nimic din Platforma sau din orice comunicări pe care vi le trimitem nu este destinat a constitui un sfat sau o recomandare. Dacă aveți nevoie sau doriți consiliere, trebuie să consultați un consilier financiar, juridic, fiscal sau profesionist adecvat.

Locația activităților. În executarea acestor Termeni și Condiții Generale, sunteți de acord că toate activitățile pe care le desfășurăm cu dvs. se desfășoară în România, indiferent de locul în care sunteți localizați fizic în momentul în care utilizați Platforma sau interacționați cu noi. Acest lucru înseamnă că sunteți de acord că activitățile noastre sunt supuse numai legilor României și nu legilor oricărei alte țări în care puteți fi prezenți fizic la un moment dat și, prin urmare, că orice compensație pe care o solicitați de la noi trebuie promovată în conformitate cu dreptul român. Cu toate acestea, sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările relevante care se pot aplica pentru utilizarea platformei de către dvs. în orice jurisdicție în care vă puteți afla. Sunteți de acord că în niciun caz nu veți face nicio reclamație cu privire la faptul că activitățile noastre se desfășoară și nu sunt supuse legilor din alte țări decât celor din România.

Platforma

Rolul. Interacțiunile și comunicările dvs. cu noi vor avea loc aproape în întregime prin intermediul Platformei. Există anumite excepții în care putem interacționa și comunica cu dvs. direct prin e-mail, telefon sau personal, dar, înțelegeți că în general, nu veți putea comunica cu noi prin alte mijloace decât prin Platformă. Dacă nu sunteți confortabil să folosiți Platforma pentru aceste interacțiuni, nu trebuie să deveniți membru SeedBlink.

Accesul. Accesul la platformă se realizează folosind un token de autentificare. Tokenul de autentificare poate fi alcătuit din nume de utilizator și parolă, configurate de dvs. sau un token de autentificare furnizat de o platformă externă pe care aveți un cont. Calitatea dvs. de membru SeedBlink este personală și nu este transferabilă. Atât timp cât se utilizează tokenul de autentificare corect, vom presupune că sunteți persoana care desfășoară activitate pe Platforma. Este posibil să aveți unul sau mai multe tokenuri de autentificare și este posibil să vă solicităm sau nu tokenuri suplimentare de autentificare pentru a vă permite să efectuați acțiuni specifice pe Platforma. Nu puteți permite oricărei alte persoane sau dispozitive să vă acceseze tokenurile de autentificare (inclusiv, dar fără a se limita la, partajarea sau dezvăluirea accidentală a tokenurilor dvs. de autentificare). În cazul în care faceți acest lucru, veți fi pe deplin responsabil pentru toate acțiunile întreprinse pe platformă de către persoana sau dispozitivul căruia i-ați permis accesul și de către orice altă persoană sau dispozitiv la care acea persoană sau acel dispozitiv a permis accesul și nu vom fi responsabili pentru orice pierderi, daune sau costuri care rezultă în sarcina dvs., pentru permiterea accesului la tokenurile de autentificare. Trebuie să rețineți că putem înceta sau suspenda accesul dvs. la Platformă dacă un mai sunteți eligibili pentru utilizarea Platformei sau nu respectați oricare dintre obligațiile dvs. stipulate în Documentele Platformei.

Securitatea. Tokenurile dvs. de autentificare sunt metodele folosite de noi pentru a vă identifica și astfel trebuie să le păstrați în siguranță în orice moment. Trebuie să ne anunțați imediat dacă aflați sau bănuiți că este posibil să fi fost încălcată securitatea numelui de utilizator sau a parolei, a contului sau conturilor pe care le utilizați pentru a vă conecta la Platforma. Dacă primim o astfel de notificare de la dvs. sau determinăm că securitatea tokenurilor dvs. de autentificare ar fi fost încălcată, nu veți mai putea accesa Platforma până când un sunt luate măsuri pentru a vă verifica identitatea.

 Profilul. Într-o anumită etapă după ce vă conectați pe platformă, vi se va cere să completați un profil. Informațiile pe care le furnizați în profilul dvs. reprezintă baza pe care vă identificăm în scopul comunicării cu dvs., conform căreia ne îndeplinim obligațiile de raportare pe care le avem față de autoritățile de reglementare sau guvernamentale și baza conform căreia efectuăm orice verificare pentru combaterea spălarii banilor sau alte verificări pe care le executăm. În măsura în care alegeți să vă faceți profilul „public” în anumite scopuri, aceasta va fi și baza în care vă vor identifica alți membri SeedBlink. Trebuie să completați profilul cu informații reale și trebuie să actualizați la zi informațiile din profilul dvs.

Conținutul. Sunteți singurul responsabil pentru orice conținut pe care îl postați pe Platforma, inclusiv profilul dvs., informații despre o afacere pentru care căutați capital, informații postate în legătură cu un proces post-investițional și orice alte informații pe care le postați. Nu puteți posta, transmite sau partaja pe Platforma informații pe care nu le dețineți sau nu aveți permisiunea de a le afișa, publica sau posta. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați membrii SeedBlink și pe noi împotriva oricărei pierderi, daune sau costuri care rezultă din sau în legătură cu orice conținut pe care îl postați pe Platforma.

Interacțiunile cu alți membri SeedBlink. Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dvs. cu alți membri SeedBlink. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice postare pe care o publicați și pe care o considerăm abuzivă, controversată, spam sau nepotrivită.

Proprietatea intelectuală

Seedblink este proprietarul Platformei.

Platforma poate include în orice moment text, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri de sunet, clipuri video și compilări de date, iar împreună cu aspectul paginii platformei, codul și software-ul de bază, denumim toate acestea "conținut".

Tot conținutul este proprietatea SeedBlink, afiliațiilor noștri sau terțiilor cu care avem relații de afaceri, iar acest lucru înseamnă că este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, de legile de proprietate intelectuală relevante și alte legi relevante. Nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în orice alt mod materialele de pe platformă, cu excepția cazului în care este stipulat altfel pe platformă sau cu excepția cazului în care SeedBlink a acordat permisiunea expresă în scris. Pentru evitarea neclarităților, extragerea de date sau eliminare materialelor de pe platformă fără permisiunea expres scrisă a SeedBlink nu este permisă.

Platforma poate conține link-uri către alte pagini web. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, se va înțelege că celelalte pagini web nu se află sub controlul SeedBlink sau al afiliaților noștri. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor pagini web și ne declinăm răspunderea pentru oricare și pentru toate formele de pierderi sau daune care rezultă din utilizarea acestora.

În plus, chiar dacă includem un link către o altă pagină de pe platformă, asta nu înseamnă că aprobăm acea pagină web sau vă recomandăm în vreun fel să o utilizați.

Limitarea responsabilității

Cu excepția promisiunilor specifice pe care le facem în celelalte documente de platformă la care sunteți parte, trebuie să știți că:

Nu declarăm și un garantăm (expres sau implicit) că Platforma va îndeplini cerințele dvs., că va fi de calitate satisfăcătoare, că va fi potrivită pentru un anumit scop, că va fi compatibilă cu toate sistemele sau că va fi sigură.

Nu garantăm niciun rezultat specific în urma utilizării Platformei.

Nicio parte a acestei platforme nu este destinată pentru consultanță, iar conținutul acestei platforme nu trebuie să stea la baza luării deciziilor sau adoptarea unei măsuri de orice fel.

Platforma este furnizată „ca atare” și pe o bază „disponibilă” și nu oferim nici o garanție că va fi lipsită de defecte și / sau defecțiuni.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru întreruperea sau indisponibilitatea platformei care rezultă din cauze externe, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiuni ale echipamentului ISP, defecțiuni ale echipamentului gazdă, defecțiuni ale rețelei de comunicații, întreruperi de curent, evenimente naturale, acte de război, sau restricții legale și cenzură.

În măsura maximă permisă de lege, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau deteriorare directă sau indirectă, previzibilă sau în alt mod, inclusiv pentru orice daune indirecte, speciale sau care rezultă din utilizarea platformei sau a informațiilor conținute în aceasta, iar dvs. utilizați Platforma și conținutul acesteia pe propriul dvs. risc.

Onorarii

Onorariile pe care le percepem deținătorilor de proiecte. Taxele percepute de noi în legătură cu deținătorii de Proiect sunt stabilite în Acordul de licență și servicii relevante.

Taxele pe care le percepem investitorii. Taxele percepute de noi în legătură cu investiția în Deținătorul Proiectului a Investitorilor sunt stabilite în Acordul relevant de facilitare a investițiilor.

Prevederi aplicabile numai investitorilor

Structura investițiilor

Dacă deveniți membru SeedBlink veți avea ocazia să investiți în proiectele disponibile periodic pe platformă. Aceste investiții constă în părți sociale/acțiuni ale Deținătorilor Proiectului, care sunt deținute indirect printr-o companie cu scop special („SPV”), înființată cu scopul unic de a permite Investitorilor, membri ai platformei, să participe la strângerea de fonduri și să investească indirect în Deținătorul Proiectului Compania cu scop special va consolida investițiile de crowdfunding în Deținătorul Proiectului și nu va efectua alte operațiuni sau obiective. Investitorii care folosesc Platforma vor deveni acționari/asociați ai companiei cu scop special, în timp ce aceasta va deveni acționar/asociat al Deținătorului Proiectului.

Condițiile structurii investiționale sunt stabilite în Acordul de facilitare a investițiilor relevante.

Procesul de investiții

Campania de strângere de fonduri. După conectarea la platformă veți putea vizualiza companiile disponibile pentru investiții. Inițial, veți vizualiza informații sumare despre companiile care caută în prezent capital pe Platforma și ne referim la aceste informații drept „Rezumatul campaniei”. Puteți face click pe orice Rezumat al campaniei pentru a vizualiza informații suplimentare despre afacere, pe care le denumim „Campanie detaliată” (un rezumat al campaniei și o campanie detaliată împreună reprezintă „Fișa cheie a investițiilor” sau „KIIS”). Fișa cheie a investițiilor nu include forumul de discuții sau secțiunile de documente sau niciun fel de fluxuri de știri pe platformă sau documentele puse la dispoziție prin respectivele secțiuni de către Deținătorul Proiectului sau puse la dispoziția Investitorului. Toate informațiile afișate pe Platforma în legătură cu campania de strângere de fonduri sunt afișate de Deținătorul Proiectului.

 Revizuire și aprobare. SeedBlink nu a verificat independent și nu este responsabilă pentru informațiile din Fișa cheie a investițiilor. Strângerea de fonduri, Fișa cheie a investițiilor sau orice alte documente legate de participarea Investitorului la strângerea de fonduri nu au fost nici verificate, nici aprobate de vreo autoritate română sau europeană.

Fără recomandare. Publicarea pe platforma unei campanii de strângere de fonduri nu înseamnă că vă recomandăm să investiți în afacere, că afacerea va avea succes sau că ne asumăm orice responsabilitate sau că vom fi responsabili în vreun fel dacă afacerea nu are succes. Decizia de investiție cu privire la orice investiție prin intermediul Platformei vă aparține în totalitate.

Confidențialitatea campaniei de strângere de fonduri. Campaniile de strângere de fonduri sunt prezentate pe Platforma pentru ca dvs. să puteți lua decizii de investiții și nu pentru alt scop. Nu existăobligația legală de a păstra confidențiale informațiile legate de campaniile de strângere de fonduri, însă informațiile prezentate nu pot fi utilizate în niciun fel pentru a concura sau a împiedica succesul activității relevante și, în cazul în care nu respectați această clauză, putem acționa împotriva dvs. cu privire la orice daune pe care le-ați provocat reputației noastre, afacerii noastre sau în orice alt mod.

Selectarea investițiilor. După examinarea unei campanii de strângere de fonduri, puteți alege să faceți o investiție în afacere făcând click pe butonul corespunzător, unde vi se va cere să indicați cât de mult doriți să investiți. Ulterior, vi se va prezenta un Acord de facilitare în ceea ce privește investiția, pregătit pe baza șablonului disponibil pe Platforma. Acesta este adaptat campaniei de strângere de fonduri. În calitate de investitor potențial, beneficiați de o perioadă de reflecție de 4 (patru) zile calendaristice înainte de încheierea Acordului de facilitare a investițiilor, timp în care puteți revoca intenția de a participa la strângerea de fonduri fără penalități și fără obligația de a furniza o justificare. Revocarea poate fi comunicată de către dvs. către SeedBlink în aceeași modalitate prin care sunteți în măsură să faceți o ofertă pentru a investi sau a vă exprima interesul pentru o strângere de fonduri.

Executarea și angajamentul. După ce ați decis să investiți într-o afacere, ultimul pas pentru a face investiția este să executați Acordul de facilitare a investițiilor prin mijloacele furnizate pe Platforma sau prin alte mijloace, conform instrucțiunilor SeedBlink. Termenii din Acordul de facilitare a investițiilor vor guverna relația dintre dvs. și noi în legătură cu implementarea investiției în Proprietarul Proiectului.

Finalizarea investiției. Pentru orice afacere care caută capital prin intermediul platformei, Acordul relevant de facilitare a investițiilor va stabili procesul și circumstanțele în care va fi finalizată sau nu strângerea de fonduri, precum și consecințele unei astfel de finalizări sau nefinalizări.

Avertizări asupra riscului

Recunoașteți că înțelegeți și că vă asumați pe deplin riscurile asociate investițiilor în Deținătorii Proiectelor, unele dintre acestea fiind rezumate mai jos, pe o bază nelimitativă doar pentru confortul dvs.

Investițiile în proiecte de crowdfunding implică riscuri, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți. Investiția dvs. nu este acoperită de garanția de depozit stabilită în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor sau dispozițiile conexe din legislația română. Investiția dvs. nu este acoperită de schemele de compensare pentru Investitori stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de compensare pentru investitori sau dispozițiile conexe din legislația română.

Este posibil ca investiția dvs. să nu fie rentabilă.

Participarea la strângerea de fonduri nu este un produs pentru economisire și SeedBlink vă sfătuiește să nu investiți mai mult de 10% din venitul dvs. net în proiectele de crowdfunding.

Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Și chiar dacă le veți putea vinde, veți putea fi totuși supuși pierderilor.

Datorită naturii companiilor private, pot exista informații limitate - financiare, operaționale sau de altă natură - cu privire la Deținătorul Proiectului. Există riscul ca: (i) să existe fapte sau circumstanțe referitoare la Deținătorul Proiectului pe care să nu le cunoașteți și (ii) informațiile disponibile publicului de pe Platforma precum și informațiile cu privire la Deținătorul Proiectului se pot dovedi inexacte și, ca urmare, este posibil să suferiți o pierdere parțială sau completă a investiției.

SeedBlink nu verifică în mod independent informațiile privind start-up-urile și nu recomandă niciun start-up pentru investiții directe sau indirecte. Deși SeedBlink evaluează potențialele start-up-uri pentru a determina care dintre acestea sunt disponibile ca investiții potențiale pentru membrii SeedBlink, această evaluare nu constituie o aprobare sau o recomandare pentru a investi într-un start-up și nu stabilește o relație consultativă între SeedBlink și dvs. SeedBlink nu s-a angajat să facă vreo diligență cu privire la Deținătorul Proiectului și nu va fi răspunzător în ceea ce privește executarea sau neexecutarea trecută, prezentă sau viitoare. În special, SeedBlink nu a verificat în mod independent și nu este responsabilă pentru informațiile din documentele Deținătorului de Proiect.

Trebuie să consultați proprii dvs. consilieri juridici, fiscali, de investiții și financiari în ceea ce privește caracterul adecvat, dezirabilitatea și oportunitatea participării la strângerea de fonduri. SeedBlink nu oferă consiliere cu privire la fondul investiției dvs. și nu oferă alte servicii de consultanță.

Investițiile în start-up-uri implică riscuri semnificative și sunt adecvate numai pentru Investitorii capabili să evalueze și să suporte aceste riscuri, care au o nevoie limitată de lichiditate pentru investițiile lor și care își pot permite potențialele pierderi totale ale investiției. Investițiile în start-up-uri nu au o rată de succes deosebit de mare. În schimbul investiției dvs., puteți primi în final numerar, acțiuni/părți sociale sau o combinație de numerar și acțiuni/părți sociale sau absolut nimic. Dacă primiți acțiuni/părți sociale, este posibil ca acțiunile să nu fie tranzacționate public și să nu aibă o valoare semnificativă.

SeedBlink nu garantează performanța viitoare sau rezultatele financiare ale Deținătorului de Proiect. De asemenea, rentabilitatea investiției va depinde, de succesul lichidității acțiunilor Deținătorului de Proiect și, astfel, valoarea finală a oricărei investiții depinde de factori care nu sunt în controlul dvs. În general, nu vor exista distribuiri, până la un eveniment de lichiditate, care poate să nu se întâmple mai mulți ani. Prin urmare, trebuie să suportați riscul economic al unei investiții pe o perioadă nedeterminată de timp.

Investiția dvs. în Deținătorul Proiectului prin intermediul companiei cu scop special este supusă diluării. Acest lucru înseamnă că, dacă afacerea va strânge capital suplimentar la o dată ulterioară, va emite noi acțiuni/părți sociale noilor investitori, iar procentul pe care îl dețineți din Deținătorul proiectului indirect va scădea. Aceste acțiuni/părți sociale noi pot avea, de asemenea, anumite drepturi preferențiale asupra dividendelor, veniturilor din vânzare și a altor chestiuni, iar exercitarea acestor drepturi poate fi în dezavantajul dumneavoastră. Investiția dvs. poate fi, de asemenea, supusă diluării ca urmare a acordării de opțiuni (sau drepturi similare de a achiziționa acțiuni) angajaților, furnizorilor de servicii sau anumitor alte părți.

Veți primi de două ori pe an și de câte ori va fi necesar informații limitate despre Deținătorul Proiectului ( aceste informații pot include situații financiare auditate sau neauditate, după caz, cele mai importante acțiuni întreprinse, business plan în ceea ce privește SPV și Deținătorul Proiectului). Nu veți primi informații continue despre valoarea sau evaluarea Deținătorului Proiectului și înțelegeți și sunteți de acord că orice astfel de informații de evaluare vor fi în orice caz limitate ca exactitate și utilizare.

Dacă aveți nevoie de lichiditate în investiții, nu ar trebui să participați la strângerile de fonduri. Acțiunile emise de Deținătorul Proiectului vor fi supuse restricțiilor și procedurilor legale și contractuale de transfer (inclusiv în baza abonamentului relevant și a acordului acționarilor sau a altor aranjamente contractuale viitoare). Capacitatea dvs. de a transfera acțiunile/părțile sociale în compania este, de asemenea, supusă restricțiilor și procedurilor legale și de reglementare. Ar trebui să vă consultați consilierii legali. Este posibil să nu puteți transfera acțiunile/părțile sociale deținute de dvs. în compania cu scop special la momentul respectiv sau la prețul la care doriți să efectuați transferul. De obicei, trebuie să vă așteptați să dețineți acțiunile/părțile sociale în compania cu scop special până când are loc un eveniment de lichidare la nivelul Detinatorului Proiectului.

Dobândiți drepturi de acționar/asociat doar la nivelul companiei cu scop special, întrucât aceste drepturi sunt stabilite de legislația română și de statutul acesteia. Nu veți avea puteri de vot la nivelul Deținătorului de Proiect. În plus, compania cu scop special nu va obține, în mod obișnuit, reprezentare în consiliul de administrație sau nu va deține controlul asupra managementului Deținătorului de Proiect.

Colectarea de fonduri, Fișa cheie a investițiilor sau orice alte documente legate de participarea dvs. la strângerea de fonduri nu au fost verificate sau aprobate de nicio autoritate română sau europeană.

Gradul de adecvare a educației și cunoștințelor dvs. nu au fost evaluat în mod special înainte de a beneficia de accesul la strângerea de fonduri. Făcând această investiție, indiferent de testele de cunoștințe pentru acces sau de simularea capacității de a suporta pierderi care ar putea fi disponibile pe Platforma, vă asumați întregul risc petru efectuarea investiției, inclusiv riscul de pierdere parțială sau totală a banilor investiți.

Procesul post-investițional (Investitori)

Informații și drepturi. După ce ați încheiat un Acord de facilitare a investițiilor cu privire la o investiție, investiția va fi listată în secțiunea „Portofoliu” a Platformei și veți putea vizualiza informații despre alte investiții care s-au angajat în afaceri prin intermediul Platformei. Dacă investiția este finalizată, ea va continua să fie listată în secțiunea „Portofoliu”, iar prin această secțiune veți putea accesa informații și exercita anumite alte drepturi, toate prevăzute în Acordul de facilitare a investițiilor și în acordurile de servicii relevante încheiate între SeedBlink și compania relevantă cu scop special.

Transferuri. Nu am creat o piață pentru a cumpăra și vinde acțiuni în care dvs. ați investit, iar atunci când faceți o investiție trebuie să fiți conștienți că este posibil să nu vă puteți vinde acțiunile. Deși permitem Investitorilor să interacționeze direct unul cu celălalt pentru a face publicitate interesului lor de a cumpăra și vinde acțiunile/părțile sociale în companiile cu scop special, panoul cu anunțuri nu va reuni interesul în a vinde și cumpăra folosind protocoalele SeedBlink sau procedurile interne de operare într-un mod care să rezulte într-un contract. Panoul cu anunțuri nu reprezintă un sistem de combinare internă care să execute comenzile clienților în mod multilateral. SeedBlink nu operează un sistem de tranzacționare, iar această activitate de cumpărare și vânzare este la alegerea și pe responsabilitatea dvs. 

Informații despre cont și investiții

Puteți vizualiza oricând soldurile și istoricul tranzacțiilor în secțiunea „Cont de investiții” a Platformei și puteți vizualiza oricând toate investițiile dvs. curente în secțiunea „Portofoliu” a Platformei. Acestea sunt singurele modalități prin care veți putea obține de la noi informații despre tranzacțiile și investițiile dvs. și nu intenționăm să vă trimitem nici un fel de declarații periodice.

Impozitarea

Investițiile dvs. pot fi impozitate. Tratamentul fiscal depinde de circumstanțele individuale și poate fi modificat în viitor. De exemplu, este posibil să plătiți impozite pe câștigurile pe care le obțineți din investițiile dvs. Plata impozitelor este în întregime responsabilitatea dvs. conform prevederilor legii române, iar noi nu vom deduce sau reține niciun fel de impozite pentru dvs. și nu vă vom furniza declarații sau informații cu privire la situația sau răspunderea fiscală. Dacă aveți întrebări cu privire la probleme fiscale, trebuie să consultați un consilier profesionist.

Dispoziții aplicabile exclusiv deținătorilor de proiecte

Eligibilitate. Doar noi stabilim dacă o companie este eligibilă să folosească Platforma noastră, în calitate de Membru Seedblink, și putem stabili dacă o companie nu poate utiliza Platforma noastră ca Membru Seedblink invocând un anumit motiv sau nefurnizând niciun motiv. Nu suntem obligați să vă comunicăm motivul pentru o astfel de decizie.

Procesul campaniei de strângere de fonduri

Crearea unei campanii de strângere de fonduri. Pentru a căuta capital pentru o companie folosind Platforma, va trebui să urmați procesul prevăzut în secțiunea corespunzătoare a Platformei. Acest proces necesită să furnizați răspunsuri la o serie de întrebări despre afacerea dvs., împreună cu dovezi care să susțină aceste răspunsuri și de asemenea, dacă alegeți acest lucru, aceasta vă permite să încărcați anumite fișiere video și alte tipuri de fișiere. Veți putea, de asemenea, să stabiliți valoarea capitalului pentru afacere și ce procent din capitalul propriu oferiți în schimbul capitalului respectiv. Campania de strângere de fonduri va rămâne activă pentru o anumită perioadă de timp, astfel cum este stabilit în Acordul de licență și servicii.

Deținătorul proiectului și echipa. Atunci când creați o campanie de strângere de fonduri pentru un deținător de proiect, veți fi principala persoană de contact cu privire la campania de strângere de fonduri, veți fi semnatarul Acordului de licență și servicii și vi se va solicita să dezvăluiți anumite informații despre dvs. ca parte a procesul campaniei de strângere de fonduri.

Acordul de licență și servicii. După ce ați finalizat pașii descriși în instrumentele Platformei, trebuie să încheiați un Acord de licență și servicii, care stabilește obligațiile deținătorului de proiect cu privire la campania de strângere de fonduri, inclusiv cu privire la redactarea Fișei cheie a investițiilor.

Procesul de investiții. După începerea campaniei de strângere de fonduri, Investitorii vor putea revizui Fișa cheie a investițiilor și vor putea face o investiție. Drepturile și obligațiile dvs. cu privire la procesul de investiții vor fi cele prevăzute în Acordul relevant de licență și servicii. Dacă societatea primește investiția pe care o caută, dumneavoastră și compania cu scop special veți executa un acord de subscripție și acționariat.

Rezilierea

SeedBlink poate rezilia oricare sau toate documentele platformei la care sunteți parte și accesul dvs. la Platforma printr-o notificare simplă pe adresa de e-mail cu efect imediat, fără alte formalități judiciare sau extra judiciare, dacă comiteți o încălcare a Documentelor de platformă sau ați acționat într-un mod care arată clar că nu intenționați sau nu puteți respecta dispozițiile oricăruia dintre documentele platformei.

Mai mult, SeedBlink poate rezilia oricare sau toate documentele platformei și accesul dvs. la platformă și poate înceta să furnizeze serviciile Platformei printr-o notificare simplă pe adresa de email cu efect imediat, fără altă formalitate judiciară sau extrajudiciară, dacă:

Acest lucru este cerut de lege sau de decizia unei autorități (de exemplu, în cazul în care furnizarea de servicii către un Membru SeedBlink este considerată a fi, sau devine, ilegală sau o activitate autorizată) sau dacă SeedBlink încetează să furnizeze serviciile din orice motive; sau

SeedBlink se obligă să nu mai ofere servicii utilizatorilor din țara în care Membrul SeedBlink este rezident sau din care membrul Platformei folosește Platforma; sau

în opinia acesteia, furnizarea serviciilor de către SeedBlink pentru membrii platformei nu mai este viabilă din punct de vedere comercial.

Comunicări și informații

Orice notificare a dvs. către noi cu privire la acești Termeni și Condiții Generale, cu privire la calitatea dvs. de membru SeedBlink sau la activitățile dvs. pe Platforma vor fi transmise prin e-mail la notices@seedblink.com, cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții Generale sau un alt document al platformei pe care îl utilizați stabilește mijloace alternative de notificare.

SeedBlink poate furniza Membrilor săi notificări, prin e-mail, poștă sau postări pe platformă.

Informații despre platformă. În plus față de informațiile prezentate în fiecare campanie de strângere de fonduri, Platforma poate conține informații generale despre afacerile pentru investiții sau de exploatare sau despre alte aspecte care credem că pot fi relevante sau care vă interesează. Denumim acestea drept „informații suplimentare”. Nicio informație suplimentară, inclusiv informațiile despre randamentele istorice, nu poate fi bazată pe o garanție sau o indicație a vreunui rezultat anume, iar informațiile suplimentare nu reprezintă sfatul, recomandarea sau adeziunea noastră. Nu vă putem asigura că informațiile suplimentare sunt complete, exacte, actualizate sau fără erori și nu suntem responsabili de pierderi, daune sau costuri, dacă acestea nu sunt astfel. În măsura în care orice informații suplimentare constituie link-uri către alte pagini web sau date de contact ale unei terțe părți, nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru disponibilitatea sau acuratețea acestor site-uri, detaliile de contact sau actele acestor terți.

Comunicări despre activitatea platformei. Periodic vă putem trimite e-mailuri cu informații despre activitatea de pe platformă, inclusiv cu privire la noi campanii de strângere de fonduri și progresul celor existente. Orice e-mailuri pe care vi le trimitem despre activitatea pe Platforma nu constituie sfaturi sau recomandări de investiții. De asemenea, vă putem trimite perodic e-mailuri cu privire la apartenența dvs., la campaniile de strângere de fonduri sau investiții, afacerea noastră, acești Termeni și Condiții Generale sau alte aspecte care credem că sunt relevante în mod rezonabil pentru dvs. Vom face tot posibilul să ne asigurăm că aceste e-mailuri sunt relativ rare, dar vă putem trimite astfel de e-mailuri la discreția noastră.

Reclamații

Dacă aveți o reclamație cu privire la orice aspect al platformei trebuie să ne-o aduceți la cunoștință imediat, trimițând un e-mail, cu mențiunea „reclamație” la rubrica subiectului, de pe adresa de e-mail cu care sunteți înregistrat ca membru SeedBlink pe adresa: reclamatii@seedblink.com. Vom trimite un răspuns inițial la e-mailul dvs. în cel mult 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, iar acest răspuns va indica fie că plângerea a fost soluționată, fie că investigăm problema în continuare. Dacă investigăm problema în continuare, vă vom oferi un răspuns final în cel mult opt săptămâni de la primirea e-mailului dvs. Este posibil să fie necesar să vă adresăm întrebări pentru a înțelege detaliile reclamației dvs., iar orice întrebări pe care vi le punem, precum și orice răspuns pe care îl vom oferi, vor fi trimise prin e-mail la adresa cu care sunteți înregistrat ca membru SeedBlink.

Conflicte de interese

Facem tot posibilul să ne asigurăm că interesele noastre nu intră în conflict cu ale dvs. Cu toate acestea, ca furnizor de platformă nu suntem reprezentantul sau agentul dvs., iar uneori interesele noastre pot intra în conflict cu ale dvs.

Răspunderea

Răspunderea dvs. față de noi. Veți fi răspunzător față de noi pentru orice pierdere sau daună suferită de noi ca urmare a oricărei încălcări a acestor Termeni și Condiții Generale sau a oricărui alt acord pe care îl încheiați cu noi sau pentru orice utilizare a Platformei care este frauduloasă sau care reprezintă o abatere culpabilă.

Răspunderea noastră față de dvs. Sub rezerva altor limitări și excluderi prevăzute în alte documente ale platformei, SeedBlink vă va despăgubi pentru orice daune cauzate de orice încălcare voită de către SeedBlink a acestor Termeni și Condiții Generale. SeedBlink nu va fi răspunzătoare pentru pierderile suferite de dvs. în cazul în care acesta și-a îndeplinit îndatoririle și funcțiile, astfel cum sunt stabilite în acești Termeni și Condiții Generale și în documentele platformei. Nu vom fi răspunzători în legătură cu nicio eroare sau inexactitate în datele introduse de dvs. sau de un alt membru SeedBlink sau de orice prezentare greșită sau comportament necorespunzător sau orice alt act al altui membru SeedBlink. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere indirectă, consecutivă, specială sau punitivă, pentru daune, costuri sau cheltuieli, pierderi sau daune neprevăzute, pierderea profitului, pierderea afacerii, pierderea sau irosirea timpului de administrare sau a timpului altor angajați, pierderea reputației, deteriorarea valorii sau pierderii, deteriorarea sau corupția datelor. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție împotriva noastră este permisă numai în mod individual și că nu veți iniția sau participa la nicio acțiune pretinsă sau reală sau acțiuni colective împotriva noastră.

Prevederi valabile și după încetarea contractului

În cazul în care oricare sau toate documentele platformei sunt reziliate, indiferent de motivul acestora, toate drepturile, obligațiile și răspunderile legale care s-au acumulat de-a lungul timpului atunci când documentele platformei au fost în vigoare sau care sunt stipulate să continue pe termen nelimitat, nu sunt afectate de această încetare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în documentele platformei.

Forța majoră

Atât timp cât niciuna dintre părți nu va încălca acești Termeni și Condiții Generale, nu va fi răspunzătoare și nu va avea niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a neexecutării totale sau parțiale, a întreruperii sau întârzierii la executare a unor astfel de îndatoriri și obligații datorate cazurilor fortuite, incendiilor, măsurilor guvernelor, statelor, organismelor guvernamentale, supranaționale sau a autorităților de reglementare, războaielor, rebeliunilor civile, terorismului, nefuncționarea oricărui sistem computerizat, întreruperilor de alimentare, litigiilor de muncă indiferent de natură sau oricăror altor motive (indiferent dacă este sau nu asemănător cu oricare dintre cele de mai sus), care nu sunt sub controlul părții.

Cesiunea

Membrul SeedBlink nu poate atribui drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții Generale fără acordul prealabil scris al SeedBlink.

SeedBlink poate cesiona drepturile și / sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții Generale fără acordul prealabil al membrului SeedBlink unui furnizor credibil de servicii similare.

Fără parteneriat sau agenție

Acești Termeni și Condiții Generale nu vor fi interpretați astfel încât să creeze un parteneriat sau o asociere în comun între dvs. și noi.

Clauza de nerenunțare

Chiar și în cazul în care, fie dvs., fie noi nu reușim să exercităm vreun drept sau compensație conținut în acești Termeni și Condiții Generale, nu înseamnă că dvs. sau noi (după caz) am renunțat la acest drept sau remediu.

Caracterul divizibil

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții Generale este considerată în mod judiciar ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestora nu vor fi în niciun fel afectate sau depreciate.

Legea aplicabilă și litigiile

Acești Termeni și Condiții Generale și relația dintre dvs. și SeedBlink creată de aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, fără a ține cont de conflictele de lege.

Orice litigiu în legătură cu acești Termeni și Condiții Generale se supune jurisdicției exclusive a instanțelor competente din jurisdicția în care Seedblink are sediul.