Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Generalități

Seedblink Crowd S.A., o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/722/2020, având codul unic de înregistrare 42141358, cu sediul social la adresa Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, Clădirea A, camerele 601, 602 si 603, etaj 6, Sector 2, București, România („Seedblink”, „noi”, „al nostru” sau „nouă”), acționând în calitate de operator de date cu caracter personal, se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea. Acest document („Notă de informare”) este conceput să vă prezinte practicile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor pe care le puteți furniza prin utilizarea serviciilor disponibile pe platforma www.seedblink.com („Platforma”).

Colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră și despre dumneavoastră prin intermediul Platformei sau, după caz, prin alt tip de interacțiuni pe care le avem cu dumneavoastră, cum ar fi cele în contextul facilitării și prestării serviciilor Seedblink și al interacționării cu aceste servicii sau în contextul activităților de marketing.

Această Notă de informare (împreună cu Termenii și Condițiile noastre și orice alte documente la care se face referire în cadrul acestora) reprezintă baza în funcție de care noi prelucrăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații pentru a înțelege punctele noastre de vedere și practicile noastre în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal și modul de tratare a acestora.

2. Ce fel de informații colectăm de la dumneavoastră și pentru ce perioadă?

Putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră:

2.1 Informații pe care ni le oferiți

Ne puteți oferi informații, inclusiv informații care vă pot identifica („Date cu caracter personal”), atunci când utilizați platforma noastră, când contractați serviciile noastre (inclusiv în vederea încheierii contactelor), când utilizați serviciile noastre, când participați la oricare din concursurile, promoțiile sau sondajele noastre, când discutați cu noi prin telefon, e-mail sau altfel, precum și atunci când raportați o problemă în ceea ce privește platforma noastră.

Informațiile pe care ni le oferiți pot include:

2.1.1 Informații necesare creării unui cont de utilizator pe Platforma noastră: nume, prenume, adresă de e-mail;

2.1.2 Informații necesare validării contului de utilizator (în vederea vizualizării integrale a informațiilor disponibile pe platformă) – suplimentar față de informațiile de la clauza 2.1.1: o poză a documentului de identitate, o poză de tip „selfie”, nume, prenume, adresa de domiciliu și/sau reședință, rezidența fiscală, datele de identificare din cuprinsul documentului de identitate furnizat (serie și număr document, dată eliberare, dată expirare, CNP sau echivalent);

2.1.3 Informații necesare pentru contractarea serviciilor pe care le oferim prin intermediul platformei noastre (de exemplu, pentru a investi într-una din campaniile de finanțare în curs de desfășurare) – suplimentar față de informațiile de la clauza 2.1.2: suma investită, informații privitoare la tipul de investitor, numărul de telefon.

Seedblink nu va putea să vă furnizeze serviciile oferite prin platforma noastră dacă informațiile necesare nu sunt furnizate;

2.1.4 Detalii ale vizitelor dumneavoastră pe platforma noastră;

2.2 Informații pe care le colectăm automat

2.2.1 În ceea ce privește fiecare dintre vizitele dumneavoastră pe platforma noastră, putem colecta, conform legilor aplicabile și atunci când este necesar, cu acordul dumneavoastră, informații despre dispozitivele pe care le folosiți și rețelele la care sunteți conectați atunci când folosiți serviciile noastre. Acest lucru poate include următoarele informații: adresa de utilizator, informații de autentificare, sistemul de operare și platforma, identificatorul de publicitate.

2.3 Păstrarea datelor

2.3.1 Păstrăm datele dumneavoastră numai atât timp cât este necesar pentru scopurile prezentate în această Notă de informare.

3. Cum folosim informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră?

Informațiile pe care le colectăm le vom folosi:

Seedblink nu va prelucra niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de analiză de Big Data sau în orice altă manieră decât cea descrisă pe larg în prezenta Notă de informare.

4. Cine sunt beneficiarii informațiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră și în ce scop?

4.1 Atunci când folosiți serviciile noastre, datele dumneavoastră de identificare sunt divulgate celorlalți co-investitori în proiectul respectiv. Având în vedere ca investiția în proiect se realizează prin intermediul unui societăți de tip SPV (înființată de noi în baza contractului încheiat cu dumneavoastră), datele de identificare (menționate la clauza 2.1.3 de mai sus) ale tuturor persoanelor care investesc în proiectul respectiv se regăsesc în actul constitutiv al SPV-ului, precum și în alte documente corporative (de exemplu, hotărâri AGA).

4.2 Totodată, putem divulga numele dumneavoastră deținătorilor proiectelor în care investiți, în vederea identificării de către aceștia din urmă a unor eventuale conflicte de interese.

4.3 De asemenea, lucrăm îndeaproape cu terțe părți care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

● partenerii noștri care oferă serviciile de efectuare a formalităților de înființare a SPV-urilor la Registrul Comerțului;

● partenerii noștri care oferă serviciul electronic de verificare a identității (de exemplu, Onfido);

● partenerii noștri care oferă servicii de transmitere a materialelor de marketing;

● partenerii noștri care oferă serviciul de comunicare directa cu dumneavoastră;

● partenerii noștri care oferă servicii de semnare electronică a documentelor (de exemplu, DocuSign);

4.4 Noi nu divulgăm niciuna dintre informațiile pe care ni le furnizați, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, niciunei terțe părți, cu excepțiile următoare:

● Seedblink poate să divulga informațiile dumneavoastră dacă i se cere acest lucru prin lege sau de bună credință, dacă consideră că o astfel de accesare sau divulgare este rezonabil necesară pentru (i) a răspunde unor plângeri împotriva Seedblink, (ii) a respecta procedurile legale, (iii) a pune în aplicare orice acord cu utilizatorii noștri, cum ar fi Termenii și condițiile noastre, precum și Nota de informare, (iv) în cadrul unei investigații sau (v) pentru a proteja drepturile Seedblink, ale partenerilor săi sau ale altora;

● În cazul în care vindem o afacere sau active, situație în care putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal posibilului vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau active; și

● În cazul în care Seedblink este achiziționată, în întregime sau parțial, de o terță parte, situație în care datele cu caracter personal deținute de aceasta despre membrii săi vor reprezenta unul dintre activele transferate.

5. Anunțurile direcționate pe platforme de rețele sociale și comunicările noastre trimise pe e-mail și/sau prin mesaje text

În conformitate cu legislația în vigoare și cu acordul dumneavoastră, putem folosi informațiile pe care ni le oferiți, pe platforma noastră, în scopuri de marketing electronic direct (de exemplu, (i) primirea buletinelor noastre informative, a invitațiilor la evenimentele organizate de noi sau alte comunicări pe care le considerăm de interes pentru dumneavoastră sau (ii) difuzarea de publicitate direcționată pe platforme de rețele sociale.

Pentru comunicări electronice de marketing (buletine informative): Vă puteți retrage acordul oricând (i) debifând căsuța corespunzătoare din contul dumneavoastră de membru, (ii) făcând clic pe linkul de dezabonare pe care îl punem la dispoziție în fiecare comunicare Seedblink transmisă în atenția dumneavoastră sau (iii) contactându-ne pe baza detaliilor de contact furnizate în secțiunea 10 de mai jos.

6. Sunt informațiile dumneavoastră transferate? Cum și unde?

În principiu, vă păstrăm datele cu caracter personal în Uniunea Europeană („UE”). Totuși, întrucât, de exemplu, unii dintre furnizorii noștri de servicii se află în țări din afara Uniunii Europene (cum ar fi Statele Unite ale Americii) („Țări terțe”), transferăm, de asemenea, unele dintre datele dumneavoastră în aceste țări terțe. Ne asigurăm întotdeauna că transferul este realizat în conformitate cu legislația aplicabilă și că au fost instituite garanții adecvate (în special, clauze contractuale standard, astfel cum au fost emise de Comisia Europeană) pentru a garanta un nivel suficient de protecție a vieții private și a drepturilor fundamentale ale persoanelor.

Prin transmiterea unei cereri către persoana responsabilă cu protecția datelor (mailto:data.protection@seedblink.com), vă putem furniza detalii cu privire la aceste garanții adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană).

7. Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?

7.1 Aveți dreptul să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia noastră (dreptul dumneavoastră de acces la date).

7.2 Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau corectarea datelor cu caracter personal inexacte (dreptul dumneavoastră de ștergere și de rectificare). Vă rugăm să rețineți că putem păstra anumite informații care vă privesc, astfel cum prevede legea sau când avem un temei juridic pentru a proceda astfel.

7.3 Aveți dreptul de a vă opune în orice moment (i) prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau (ii) prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri sau din motive legate de situația dumneavoastră specifică (dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării). Vă rugăm să rețineți că, în acest din urmă caz, dreptul este aplicabil numai dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe interesul nostru legitim.

7.4 Aveți dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul dumneavoastră de limitare a prelucrării). Vă rugăm să rețineți că acesta se aplică numai în cazul în care (i) ați contestat acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar noi verificăm acuratețea datelor cu caracter personal, (ii) v-ați exercitat dreptul la opoziție, iar noi încă analizăm cazul, astfel cum prevede legea aplicabilă, dacă motivele noastre legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest caz prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră; sau (iii) datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate de noi în mod nelegal, însă dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal sau doriți să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a formula, a exercita sau a vă apăra împotriva unei acțiuni în justiție.

7.5 Aveți dreptul de a primi și/sau ca noi să transferăm unui alt operator de date o parte a datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, pe care le prelucrăm în scopul executării contractului nostru sau deoarece ați consimțit în prealabil la aceasta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și lizibil electronic (dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor).

7.6 Aveți dreptul de vă retrage oricând consimțământul acordat, fără ca legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia să fie afectată (dreptul dumneavoastră de retragere a consimțământului).

7.7 Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor (mailto:data.protection@seedblink.com).

7.8 Aveți, de asemenea, dreptul de a face o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor relevantă sau de a căuta o soluție prin intermediul instanțelor de judecată în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate.

8. Confidențialitatea parolei dumneavoastră

Atunci când trebuie să alegeți o parolă care să vă permită accesul la platforma noastră, sunteți responsabil să păstrați această parolă secretă. Vă rugăm să nu divulgați parola nimănui. Seedblink nu va solicita niciodată parola dumneavoastră.

9. Modificări ale Notei de informare

Orice modificări pe care le-am putea face pe viitor în ceea ce privește Nota noastră de informare vor fi publicate pe această pagină și vă vom notifica în acest sens.

10. Contact

În cazul în care veți dori, în orice moment, să ne contactați pentru a ne comunica opinia dumneavoastră cu privire la practicile noastre privind confidențialitatea sau cu orice cerere privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: mailto:data.protection@seedblink.com sau în scris la adresa menționată la punctul 1.

Versiune actualizată la data de 30 decembrie 2021