Prelucrarea datelor cu caracter personal
Notă de informare SEEDBLINK CROWD S.A.

Data intrării în vigoare: septembrie 2020

1. CINE SUNTEM?

SEEDBLINK CROWD S.A. este o societate constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul in Str. Ing. George Constantinescu Nr 4B si 2-4, Cladirea A, biroul nr. 605, modulele 47, 48, 49, 50, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/722/2020, CUI 42141358 („Societatea” sau „noi”) care, în scopul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, este „operatorul de date” cu privire la datele cu caracter personal furnizate și prelucrate prin intermediul website-ului accesibil la adresa URL https://seedblink.com.

Prezenta Notă de informare detaliază ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le puteți furniza ca urmare a activităţii pe care o aveţi pe Website.

Puteți găsi un cuprins și un rezumat al prezentei Note de informare în diagrama de mai jos. Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate dați click pe link-urile din fiecare secțiune a rezumatului pentru a accesa conținutul complet al Notei de informare relevant pentru subiectul respectiv.

2. REZUMAT

Cui se adresează prezenta Notă de informare?

Societatea este operatorul de date al datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră prin intermediul Website-ului și/sau, după caz, prin alt tip de interacțiuni pe care le avem cu dumneavoastră, cum ar fi cele în contextul facilitării și prestării serviciilor Societății noastre și al interacționării cu aceste servicii sau în contextul activităților de marketing.

Prezenta Notă de informare se adresează tuturor utilizatorilor, inclusiv celor ce folosesc Website-ul fără a fi înregistrați sau fără să fi solicitat facilitarea și prestarea vreunui serviciu al Societății noastre.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră?

Societatea poate colecta date de la și despre dumneavoastră, mai precis:

informații de contact (prenumele și numele dumneavoastră, adresa de e-mail și parola aleasă), precum și alte informații necesare facilitării și prestării serviciilor Societății și interacționării cu acest servicii, cum ar fi domiciliul, seria și numărul actului de identitate;

evidența corespondenței cu Societatea, inclusiv informațiile pe care le furnizați atunci când ne adresați o solicitare, întrebare sau un comentariu;

date cu caracter personal suplimentare care se folosesc împreună cu datele dumneavoastră de contact în contextul activităților de marketing; număr de telefon și preferințe.

detalii privind vizita dumneavoastră pe Website-ul nostru și resursele pe care le accesați.

Nu colectăm categorii speciale de date cu caracter personal care vă privesc, mai precis nu colectăm nicio dată cu caracter personal ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sau apartenența la sindicat, date genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind starea de sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, şi nici nu colectăm date cu caracter personal referitoare la condamnările penale și infracțiuni.

Pentru mai multe informații dați click aici.

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal și în baza cărui temei legal?

Principalul motiv pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal este de a vă permite folosirea Website-ului și/sau de a vă facilita și presta serviciile Societății noastre și de a vă permite să interacționați cu aceste servicii.

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, anumite funcționalități ale Website-ului nu vor mai putea fi accesate de către dumneavoastră și/sau, după caz, nu vom mai putea facilita și presta serviciile Societății noastre si nu veți putea interacționa cu aceste servicii.

Vă putem prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct pe baza consimțământului dumneavoastră explicit, specific, informat și liber acordat care se obține printr-un formular de consimțământ care vă este pus la dispoziție atunci când interacționați cu noi. Fiecare mesaj de marketing direct pe care vi-l transmitem include o opțiune de dezabonare pe care o puteți folosi pentru a ne anunța că nu mai doriți să primiți din partea noastră astfel de comunicări în scop de marketing.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru noi. În acest scop, Societatea a pus în practică măsuri administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii, furtului și folosirii neautorizate, divulgării sau modificării.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Cine poate accesa datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea ar putea să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor terți care acționează în calitate de persoane împuternicite de operator pentru Societate sau diferitelor instanțe sau autorități competente.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în străinătate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate către alte țări din cadrul sau din afara Spațiului Economic European (SEE). Ne asigurăm întotdeauna că există implementate garanții adecvate și corespunzătoare ce respectă legile aplicabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Arhivarea datelor

Vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesară pentru a duce la îndeplinire scopurile pentru care s-au colectat datele, așa cum se precizează în prezenta Notă de informare.

La sfârșitul perioadei de arhivare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi şterse, anonimizate sau agregate.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Care vă sunt drepturile cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ȋn anumite condiţii, veți putea solicita accesul la propriile date cu caracter personal, rectificarea oricăror greșeli, ștergerea evidențelor atunci când nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea solicita portabilitatea datelor și diverse informații în legătură cu orice proces decizional individual automatizat și crearea de profiluri sau baza pentru transferuri internaționale. De asemenea, veți putea exercita dreptul de a depune plângere în fața autorității competente din România.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Actualizări ale prezentei Note de informare

Societatea poate modifica sau actualiza prezenta Notă de informare pentru a se conforma legislaţiei aplicabile.

Vă rugăm să aveți în vedere Data intrării în vigoare de pe prima pagină a prezentei Note de informare pentru a vedea data ultimei revizuiri.

Pentru mai multe informații dați click aici.

Cum ne puteţi contacta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Ne puteţi contacta la următoarea adresă de email data.protection@seedblink.com. Pentru mai multe informații dați click aici.

3. CUI SE ADRESEAZĂ PREZENTA NOTĂ DE INFORMARE?

Societatea este operatorul de date al datelor cu caracter personal (datele cu caracter personal fiind orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele complet sau adresa de email) pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră prin intermediul Website-ului sau, după caz, prin alt tip de interacțiuni pe care le avem cu dumneavoastră, cum ar fi cele în contextul facilitării și prestării serviciilor Societății noastre și al interacționării cu aceste servicii sau în contextul activităților de marketing.

Prezenta Notă de informare și Nota de informare privind dispozitivele tip Cookies se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor ce folosesc Website-ul fără a fi înregistrați sau fără să fi solicitat facilitarea și prestarea vreunui serviciu al Societății noastre.

4. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Societatea colectează următoarele date cu caracter personal de la și despre dumneavoastră:

informații de contact (prenumele și numele dumneavoastră, adresa de e-mail și parola aleasă, numărul de telefon), precum și alte informații necesare facilitării și prestării serviciilor Societății și interacționării cu acest servicii, cum ar fi domiciliul, seria și numărul actului de identitate și codul numeric personal;

evidența corespondenței cu Societatea, inclusiv informațiile pe care le furnizați atunci când ne adresați o solicitare, o întrebare sau un comentariu;

date cu caracter personal care se folosesc împreună cu informațiile dumneavoastră de contact în contextul activităților de marketing; și

Detalii privind vizita dumneavoastră pe Website-ul nostru și resursele pe care le accesați – atunci când accesați Website-ul și interacționați cu noi prin intermediul Website-ului putem colecta anumite informații despre acele vizite. De exemplu, pentru a permite conectarea dumneavoastră la Website, serverele noastre primesc și înregistrează informații despre computerul, dispozitivul și navigatorul web pe care le folosiți și adresa dumneavoastră de IP. Dacă accesați Website-ul de pe un dispozitiv mobil, vom putea colecta un identificator unic ce a fost alocat respectivului dispozitiv. Se pot colecta și cookie-urile și alte tehnologii de urmărire ( pixeli, semnale și tehnologia Adobe Flash). Aceste tehnologii pot fi de asemenea folosite pentru a colecta și stoca informații despre folosirea Website-ului de către dumneavoastră, cum ar fi paginile pe care le-ați vizitat, conținutul pe care l-ați vizualizat, solicitările de căutare pe care le-ați rulat și orice reclame pe care le-ați vizionat. Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați Nota de informare privind dispozitivele de tip Cookies.

Nu colectăm categorii speciale de date cu caracter personal care vă privesc, mai precis nu colectăm date cu caracter personal ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicat, date genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind starea de sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice; mai mult, nu colectăm nici datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Vă rugăm să nu ne furnizaţi nici o dată cu caracter personal din categoria celor speciale sau dintre cele privitoare la condamnări penale şi infracţiuni atunci când interacţionaţi cu noi prin intermediul Website-ului sau într-un alt mod.

5. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Societate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal în următoarele scopuri:

Scopul prelucrării: Pentru a vă permite să folosiți Website-ului și să vă îmbunătățiți experiența pe Website

Baza legală: Prelucrarea este necesară pentru rularea Website-ului

Tipul de date cu caracter personal ce se prelucrează:

informații colectate atunci când accesați Website-ul de pe un computer:

adresa dumneavoastră de IP;

tipul de navigator Web;

informații colectate atunci când accesați Website-ul de pe un dispozitiv mobil:

identificator unic de dispozitiv alocat respectivului dispozitiv;

Scopul prelucrării: Pentru a vă facilita și a vă presta serviciile Societății noastre și a vă permite să interacționați cu aceste servicii

Baza legală: Prelucrarea se realizează pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dumneavoastră, înainte de a încheia un contract

Tipul de date cu caracter personal ce se prelucrează:

informații de contact:

prenume și nume;

adresa de email;

parola aleasă.

alte informații necesare:

adresa de domiciliu;

seria și numărul cărții de identitate;

cod numeric personal.

Nr de telefon.

evidența corespondenței cu Societatea, inclusiv informațiile pe care le furnizați atunci când ne adresați o solicitare, întrebare sau un comentariu.

Scopul prelucrării: Pentru a transmite mesaje de marketing direct

Baza legală: Prelucrarea se realizează în baza consimțământului dumneavoastră explicit, specific, informat și liber acordat care este obținut printr-un formular de consimțământ

Tipul de date cu caracter personal ce se prelucrează:

informații de contact:

prenume și nume;

adresa de email.

Nr de telefon.

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să nu ne furnizați datele cu caracter personal, anumite funcționalități ale Website-ului nu vor mai putea fi accesate de către dumneavoastră și/sau, după caz, nu vom mai putea facilita și presta serviciile Societății noastre si nu veți putea interacționa cu aceste servicii.

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct pe baza consimțământului dumneavoastră explicit, specific, informat și liber acordat care se obține printr-un formular de consimțământ care vă este pus la dispoziție atunci când interacționați cu noi. Fiecare mesaj de marketing direct pe care vi-l transmitem include o opțiune de dezabonare pe care o puteți folosi pentru a ne anunța că nu mai doriți să primiți din partea noastră astfel de comunicări în scop de marketing. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără niciun cost. Vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării de dinainte de această retragere. Vă puteți dezabona în orice moment fără a fi nevoie să prezentați vreun motiv, gratis, link-ului precizat în orice mesaj de marketing pe care îl primiți din partea noastră sau prin trimiterea unei solicitări la următoarea adresă: prelucare

6. CUM VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Cu privire la scopurile precizate anterior, datele cu caracter personal se prelucrează atât prin mijloace electronice cât și manuale, și sunt protejate prin măsuri adecvate de securitate. În această privință, chiar dacă Societatea folosește măsuri administrative, tehnice, de personal și fizice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal care se află în posesia acesteia împotriva pierderii, furtului și folosirii neautorizate, divulgării sau modificării, aceasta nu poate garanta că toate riscurile cibernetice posibile pot fi excluse.

7. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În conformitate cu scopurile de la Articolul 5 din prezenta Notă de informare, Societatea vă poate dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari situați în Spațiul Economic European sau în afara Spațiului Economic European, în conformitate cu și în limitele prevederilor de la Articolul 8 de mai jos:

Furnizori terți de servicii cărora li s-au încredințat activități de prelucrare și au fost numite corespunzător drept persoane împuternicite de operator, de exemplu: furnizori de servicii cloud, societăți care prestează servicii IT, experți și consultanți.

Instanțe, autorități de reglementare și administrații publice.

O listă completă a persoanelor împuternicite de operatorul de date numite de către Societate conform 7.1 se poate solicita dacă ne contactați la: data.protection@seedblink.com

8. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT TRANSFERATE ÎN STRĂINĂTATE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în țări din cadrul sau din afara Spațiului Economic European (SEE).

Unele țări care nu fac parte din SEE sunt recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE. Lista completă a acestor țări este disponibilă la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Pentru transferuri din SEE către țări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, am instituit garanții adecvate și corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal și pentru ca transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie în conformitate cu cerințele și obligațiile prevăzute de legile aplicabile privind protecția datelor, cum ar fi clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană conform Articolului 46 din Regulamentul (UE) General privind Protecția Datelor 2016/679 („RGPD”).

Aveți dreptul să solicitați o copie a garanţiilor de mai sus sau mai multe informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal prin contactarea Societății la data.protection@seedblink.com

9. ARHIVARE

Vă vom păstra datele cu caracter personal numai pe perioada necesară pentru a duce la îndeplinire scopurile pentru care s-au colectat datele așa cum se precizează în prezenta Notă de informare. În orice caz, datele cu caracter personal colectate în scopurile menționate la Articolul 5 din prezenta Notă de informare sunt păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a vă asigura accesul la Website sau a vă facilita și presta serviciile Societății, cu adăugarea duratei oricărui termen de prescripție aplicabil ca urmare a încetării oricăruia dintre serviciile Societății.

La sfârșitul perioadei de arhivare datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi şterse, anonimizate sau agregate.

10. CARE VĂ SUNT DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În măsura permisă de lege, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal pe care vi le prelucrăm:

să solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să solicitați primirea sau transmiterea către un alt operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat;

să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

să vă retrageți consimțământul oricând, fără ca legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia să fie afectată; și

să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta prin trimiterea unei cereri la data.protection@seedblink.com

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

IDENTITATE. Tratăm cu seriozitate confidențialitatea tuturor evidențelor ce conțin date cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă solicita dovada identității dumneavoastră dacă formulați o cerere cu privire la astfel de evidențe.

TAXE. Nu vă vom solicita vreo taxă pentru a vă exercita oricare dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de a accesa informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vă vom taxa cu o sumă rezonabilă date fiind împrejurările. Vă vom aduce la cunoştinţă orice taxe înainte de finalizarea solicitării dumneavoastră.

TERMENE. Ȋncercăm să răspundem oricăror solicitări valabile în termen de o (1) lună, cu excepția cazului în care este extrem de complicat sau ați formulat mai multe solicitări, caz în care termenul de o lună va putea fi prelungit cu două luni. Orice astfel de prelungire vă va fi adusă la cunoştinţă. De asemenea, este posibil să vă cerem clarificări sau informaţii suplimentare menite să ne ajute să vă rezolvăm cererea mai rapid.

DREPTURILE TERȚILOR. Nu suntem obligați să respectăm o solicitare dacă aceasta ar afecta drepturile și libertățile altor persoane vizate.

11. ACTUALIZAREA PREZENTEI NOTE DE INFORMARE

Societatea poate modifica sau actualiza prezenta Notă de informare ca urmare a diferitelor interpretări, decizii, opinii privind interpretarea şi aplicabilitatea RGPD și/sau a legislației aplicabile protecției datelor cu caracter personal. Vă rugăm să observaţi data de intrare în vigoare de pe prima pagină a prezentei Note de informare pentru a vedea când s-a revizuit ultima oară prezenta Notă de informare. Orice actualizări la prezenta Notă de informare se vor posta pe Website sub forma unei Note de informare revizuite. In cazul în care prezenta Notă de informare va fi modificată în sensul în care vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am colectat deja de la dumneavoastră şi în alte scopuri, vă vom notifica și vă vom lăsa să alegeți cum să vă folosim datele cu caracter personal pe viitor.

12. CONTACTAȚI-NE

Orice solicitare cu privire la această Notă de informare sau la exercitarea drepturilor de care beneficiaţi poate fi adresată la: data.protection@seedblink.com.